Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård och omsorg.

 

I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation och interoperabilitet. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning och exempel på initiativ inom specifika områden. Socialstyrelsens arbete med grundläggande verktyg och stöd för en enhetlig och strukturerad dokumentation, presenteras med fokus på nationella informationsmängder, som kan fungera som semantisk referens. Myndigheten beskriver också ett systematiskt sätt att dokumentera omvårdnad med hjälp av ICNP (International Classification of Nursing Practice) i Snomed CT.

 

E-hälsomyndigheten presenterar processen för bedömning och beslut om vilka e-hälsospecifikationer som kan betraktas som gemensamma och nationella.

Regionrepresentanter i Sussa-samverkan berättar hur ett journalsystem ska fungera som arbetsverktyg för att skapa förutsättningar för informationsdriven vård.

Spåret erbjuder också en guidad tur i de delar av openEHR som är extra intressanta vid tillämning av svenska patientdatalagen.

Slutligen erbjuds även en introduktion till FHIR:s resurser för kunskapsstyrning och hur de kan användas för att representera bl.a. vårdflöden.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord