Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Min Vård Gävleborg

Plats: A2

Moderator: Simon Nilsson

2018 startade Region Gävleborg ett omfattande förändringsarbete inom ramen för God och Nära vård där vi innan 2030 avser ha ett nytt ekosystem av vårdtjänster där digitala tjänster, digifysiska tjänster och fysiska utbudspunkter vävts samman till en mer tillgänglig vårdupplevelse som också är mer resurseffektiv och kvalitativ än idag.

Första steget för oss har varit att upphandla, konfigurera och implementera en plattform för första linjens vård, men som även ska underlätta samverkan mellan vårdenheter online, kunna ersätta traditionella återbesök och även hantera kroniska åkommor på ett mer effektivt och patientstyrt sätt. Komplexiteten har varit uttalad i och med vår ambition att väva in en digital plattform rakt in i vår befintliga hälso- och sjukvårdsorganisation för att erbjuda en digifysisk tjänst som omfattar samtliga vårdsenheter (både privata och offentliga) och professioner i vår öppenvård.

Lösningen, Min Vård Gävleborg, började implementeras okt -21 och implementeringen bedöms kunna avslutas maj -22.

Syftet med dagen är att försöka vidareförmedla vad vi ägnat åt oss åt under de här 4 åren och förhoppningsvis underlätta och inspirera andra regioner som står inför liknande strategiska vägval i närtid. Självklart kommer vi också berätta om erfarenheter, misstag vi gjort och vad vi skulle gjort annorlunda om vi haft möjlighet att börja om.

Dagen kommer delas upp i olika pass, där det är en fördel att delta fullt ut för att fullt ut förstå alla beroenden, men där man sannolikt också kan ha behållning av att lyssna på enstaka pass.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord