Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Kan vi stärka det nordiska samarbetet kring standardisering; e-hälsa inom Hälso- och sjukvård genom att involvera professionerna tidigare i arbetet?

I detta spår kommer vi att diskutera samverkan inom Norden som kan leda till att stärka Nordens inflytande inom den internationella standardiseringen. Detta förutsätter en större och mer genomgripande samverkan inom Norden. En ansats för att nå dit är att involvera professionerna tidigare i processen kring standardisering och utvecklingen av IT-applikationer för hälso- och sjukvård/vård och omsorg, både nationellt och internationellt.

Vi kommer att fokusera dialogen kring ISO och HL7 standardiseringen kring Reducing Clinicians Burden och International Patient Summary IPS, HL7 generellt för att se om vi kan påvisa bra "pilotområden". Hur kan vi tillsammans med Nordiska ministerrådet som har denna fråga på sin agenda agera unisont som "ett" Norden rörande standardiseringsfrågor.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord