Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Nära vård

Just nu pågår omställningen till Nära vård. Digitaliseringen av kommunal och regional primärvård är avgörande för omställningen. Uppföljningar visar att digitaliseringen går långsamt, även om pandemin påverkat utvecklingen i positiv riktning. Patientens delaktighet i sin egen vård, vårdens tillgänghet och samordning av patientens insatser underlättas av digitala lösningar. Samtidigt som medarbetarnas kompetens måste gå hand i hand med utvecklingen.

 

I detta spår synliggör vi kopplingen mellan digitaliseringen och omställningen till nära vård. Vi presenterar stöd för omställningen och ger exempel på hur kommuner och regioner har påbörjat användningen av dem. Med det vill vi bidra till att deltagarna får med sig konkreta exempel på utveckling av arbetssätt inom vård och omsorg. 

 

Spåret riktar sig till verksamhetschefer/utvecklare inom kommunal och regional vård och omsorg.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword