Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Kan vi stärka det nordiska samarbetet kring standardisering; e-hälsa inom Hälso- och sjukvård genom att involvera professionerna tidigare i arbetet?

I detta spår kommer vi att diskutera samverkan inom Norden som kan leda till att stärka Nordens inflytande inom den internationella standardiseringen. Detta förutsätter en större och mer genomgripande samverkan inom Norden. En ansats för att nå dit är att involvera professionerna tidigare i processen kring standardisering och utvecklingen av IT-applikationer för hälso- och sjukvård/vård och omsorg, både nationellt och internationellt.

Vi kommer att fokusera dialogen kring ISO och HL7 standardiseringen kring Reducing Clinicians Burden och International Patient Summary IPS, HL7 generellt för att se om vi kan påvisa bra "pilotområden". Hur kan vi tillsammans med Nordiska ministerrådet som har denna fråga på sin agenda agera unisont som "ett" Norden rörande standardiseringsfrågor.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword