Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Ett av inriktningsmålen i Vision e-hälsa 2025 är att medarbetare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. En viktig del av den information som behövs är den som dokumenteras kring den enskilda individen och som ska följa individen mellan olika aktörer i en personcentrerad vård och omsorg.

 

I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation och interoperabilitet. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning och exempel på initiativ inom specifika områden. Socialstyrelsens arbete med grundläggande verktyg och stöd för en enhetlig och strukturerad dokumentation, presenteras med fokus på nationella informationsmängder, som kan fungera som semantisk referens. Myndigheten beskriver också ett systematiskt sätt att dokumentera omvårdnad med hjälp av ICNP (International Classification of Nursing Practice) i Snomed CT.

 

E-hälsomyndigheten presenterar processen för bedömning och beslut om vilka e-hälsospecifikationer som kan betraktas som gemensamma och nationella.

Regionrepresentanter i Sussa-samverkan berättar hur ett journalsystem ska fungera som arbetsverktyg för att skapa förutsättningar för informationsdriven vård.

Spåret erbjuder också en guidad tur i de delar av openEHR som är extra intressanta vid tillämning av svenska patientdatalagen.

Slutligen erbjuds även en introduktion till FHIR:s resurser för kunskapsstyrning och hur de kan användas för att representera bl.a. vårdflöden.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword