Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) – användning och nyttoeffekter

Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) – användning och nyttoeffekter Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:00 - 09:30 F1

Föreläsare: Amanda Sundberg

Spår: Läkemedel

Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) är en tjänst inom Inera som levererar läkemedelsinformation till samtliga vårdsystem i Sverige. Sil består av en databas som innehåller olika register och kunskapsstöd som levereras genom en Sil server med ett SOAP API (Simple Object Access Protocol; Application Program Interface) till samtliga regioner i Sverige.

Syftet med Sil är att uppnå ökad patientsäkerhet genom att stödja hälso- och sjukvårdspersonalen i samtliga steg i läkemedelsprocessen i hela landet. Sil bidrar därmed till jämlik vård. Kunskapsstöden i Sil bidrar till höjd patientsäkerhet genom att ge underlag till hälso- och sjukvårdspersonal vi ordination, administrering och iordningsställande av läkemedel och därmed skapa trygghet i beslutsfattandet.

Genom Sil kan samtliga regioner nå läkemedelsinformation på ett enhetligt sätt. Det underlättar för regioner, journalsystem men även för källägare som har mindre kostnader genom en central nationell distributör.

Vi berättar om vilka nyttor och effekter regioner och journalsystem ser med användning av Sil. Åsikterna har kommit fram efter en intervjustudie med sju regioner och sex olika journalsystem.  

Utöver det presenteras nyttokalkyler för Sil. Inera har tagit fram en modell för att beräkna nyttor med olika tjänster. Vi kommer att presentera vilka nyttor och kostnader som uppstår för en region genom att använda sig av Sil som en distributör av läkemedelsinformation i jämförelse med att hämta in informationen själva från de olika källägarna. Vi visar även möjliga effekter när hälso- och sjukvårdspersonalen använder sig av beslutsstöden i sitt dagliga arbete.

De aktuella undersökningarna visar möjligheterna med Sil som central distributör av läkemedelsinformation i Sverige och pekar ut framtida förbättringar som kan genomföras. 

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Follow-up/Report of current status,
Usability

Föreläsare

Profilbild för Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Föreläsare

Analytiker
Inera AB

Jag arbetar på Inera som analytiker med fokus på nyttoanalys och nyttokalkyl.