Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län!

Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län! Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:00 - 10:30 A4

Föreläsare: Anna-Lena Nilsson

Spår: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

eHealth Arena är en långsiktig satsning inom Kalmar län där näringsliv, vård och omsorg, akademi och invånare samverkar för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt samt en ökad effektivitet inom vården och omsorgen. Under 2021 har Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära gemensamt startats upp med fokus på att inom Kalmar län skapa en mer jämlik och god habilitering och rehabilitering för länets invånare. Idag finns det skillnader för länets invånare beroende på var i länet de bor.

Arbetet bygger på aktivt samarbete mellan alla aktörer och utgår från den handlingsplan som togs fram 2019 av Länsgrupp Hab/Rehab, som består av representanter från alla tolv kommuner i länet, Regionen och två patienter/brukare. Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära drivs operativt av representanter från Regionen, Kommunförbundet i Kalmar Län, Linnéuniversitetet och näringslivet. Styrgruppen består av representanter från Länsgrupp Hab/Rehab samt personer från Region Kalmar som även ingår i eHealth Arenas strategiska arbetsgrupp.

För att möjliggöra behovsinventering och delaktighet med patienter/brukare och personal inom habilitering och rehabilitering arbetar vi med olika metoder.

Djupintervjuer har skett med patienter/brukare och anhöriga för att fånga deras individuella behov. Materialet har bearbetats och analyserats som patientresor/brukarresor och tjänsteresor

Digitala stormöten sker kontinuerligt med ett brett deltagande från olika professioner inom habilitering och rehabilitering och från olika nivåer i verksamheterna. Under dessa stormöten återges inte bara status i arbetet, utan det ställs även mentimeterfrågor för att fånga upp och belysa deltagande verksamheters perspektiv. Allt material tas om hand, bearbetas och återges vid kommande stormöte.

Frågeställningar skickas också ut via mejl till alla verksamheter för att fånga reflektioner från olika enheter över hur de arbetar med bland annat förflyttningen mot Nära vård.

För att vara transparenta och göra information lättillgänglig används eHealth Arenas webbplats, där en specifik sida skapats för Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära, allt för att möjliggöra åtkomst för alla aktörer.

En podd tas fram varje månad om aktuella ämnen som knyter an till arbetet och ger åhörarna perspektiv och insikt i hur arbetet framskrider.

För att få oss att lyfta blicken och se nya perspektiv om hur framtidens habilitering och rehabilitering kan se ut om 40 år, ska tidsresemetoden testas i en Framtidsresa med hjälp av Länsmuseet i Kalmar län.

Vi har en stark förhoppning att vår samverkan, som sker i alla led och med nyfikenhet, skall ge effekt. Att vi alla bättre ska förstå patienten/brukaren och sammanhanget och få insikter om de faktiska behoven. Att vi ska se och lära genom att våga testa lösningar och inte minst i att få insikt i att samverkan mellan olika aktörer ger synergier och kraft!

Språk

Svenska

Ämne

Rehabilitation and habilitation

Seminarietyp

Pre-recorded

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects

Föreläsare

Profilbild för Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena Nilsson Föreläsare