Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Informationsstrukturer för klinisk fysiologi

Informationsstrukturer för klinisk fysiologi Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:30 - 17:00 F3

Föreläsare: Anders Thurin

Stegen från en diagnostisk undersökning till ett färdigt svar kan beskrivas ungefär så här:

Vid en undersökning görs mätningar av olika observabler (parametrar/variabler) som utifrån lämpligt utvalda referensvärden tolkas till fynd som uttrycks i en tydlig beskrivning, vilken ligger till grund för en sammanvägd bedömning utifrån frågeställning och kända patientuppgifter. 

Som stöd för detta flöde behövs bearbetbara informationskomponenter: 

  • observabler (variabler/dataelement/sökord..)

  • värdemängder för kodade observabler - svarsalternativ för beskrivningar 

  • referensvärden för observabler anpassade till t.ex. längd, vikt, ålder, kön

  • tolkningsalgoritmer (typiskt några strategier för att relatera mätvärden till referensvärden, t.ex. som Z-score, % av referensvärde, kriterier för olika tolkningar osv.

  • informationsmodeller (arketyper) som beskriver hur dataelement kan användas i dokumentation, visualiseras för användare och vad som rapporteras till olika register

  • specifikationer / gränssnitt för inrapportering till register, bl.a. kvalitetsregister för kardiovaskulära sjukdomar (SWEDEHEART, SWEDVASC) och ev mer specifika register för klinisk fysiologi

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Management
Innovation/research
Documentation,
Usability

Föreläsare

Anders Thurin Föreläsare

öl
VGR

Läkare, klinfys SU. Vetensk sekr, SFMI.