Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Redovisning av positiva resultat från implementation av proaktiv arbetsmetodik med stöd av ”smart” mjukvara i sensorbaserad lösning

Redovisning av positiva resultat från implementation av proaktiv arbetsmetodik med stöd av ”smart” mjukvara i sensorbaserad lösning Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 A4

Föreläsare: Julia Larsson, Katarina Blocksjö

Spår: Välfärdsteknik

Distriktssköterska Katarina Blocksjö, Terrassens vård- och omsorgsboende i Haninge, delar med sig om hur en proaktiv arbetsmetodik med stöd av en sensorbaserad lösning genererar värdefull klinisk information.

 

Haninge kommun var ute efter en modern, framtidssäker lösning som skulle visa att kommunen tänker framåt när man designar sina vårdinrättningar och valet blev en sensorbaserad lösning som utvecklats för att stöda ett proaktivt arbetssätt med kontinuerlig monitorering av patienters (risk)aktiviteter och hälsostatus. Den har också en medicintekniskt certifierad funktion (klass II a) för helt beröringsfri mätning av puls- och andningsfrekvens. 

 

En första utvärdering av lösningen gjordes efter 5 månaders användning i drift genom fokusgruppsintervjuer, personalenkäter samt data från lösningen. Data jämfördes med en baseline som definierats före start av utvärderingen. Följande resultat identifierades och kommer att presenteras:

 

  • Ökad trygghet och reduktion av fallincidenter
  • Personalens upplevelser och påverkan på arbetsmiljörelaterad stress
  • Underlag för omsorgs- och kliniska beslut
  • Inverkan på nattsömn och integritet
  • Effektivitet och frigörande av tid

 

På detta följer en diskussion angående vikten av kliniska, objektiva data för att möjliggöra proaktiv vård- och omsorg. Katarina Blocksjö berättar om exempel från vårdsituationer då aktivitetsinformation och data från mätning av vitala parametrar genom lösningen har blivit underlag för bättre omvårdnadsbeslut.

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Documentation,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Julia Larsson

Julia Larsson Föreläsare

Customer success manager
Oxehealth

Legitimerad sjuksköterska med flerårig klinisk erfarenhet. Erfarenhet som kommer väl till användning då jag idag tillsammans med sjuksköterskor och verksamhetschefer arbetar med implementeringen av Oxevision trygghetssensor som redskap till personal i klinisk verksamhet inom sjukhus och SÄBO.

Katarina Blocksjö Föreläsare

Distriktsköterska
Haninge kommun

Distriktsköterska med mångårig erfarenhet av både kliniskt arbete och som enhetschef inom kommunal verksamhet. Aktiv i projektledning och uppstart av Oxevision på Terrassens vård och omsorgsboende. Har arbetat med sensorteknologi i kommunal verksamhet sedan våren 2021 och kommer under föreläsningen dela med mig av mina kliniska erfarenheter från projektet.