Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digital inkludering – Hur åstadkommer vi det?

Digital inkludering – Hur åstadkommer vi det? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:45 A4

Föreläsare: Catharina Hedén, Jessica Croon, Malin Ekman Aldén, Ulrika Gani
Moderatorer: Eva Sahlén, Mille Salomaa Lindström
Paneldeltagare: Malin Ekman Aldén, Nicklas Mårtensson, Olivia Wigzell, Patrik Sundström

Spår: Välfärdsteknik

Digitaliseringen i samhället ökar snabbt och det sker i alla sektorer. Hur ser vi till att inkludera alla invånare och ge alla lika tillgång till digitala tjänster och insatser? 

Det finns idag många individer som av olika skäl inte har ett bank-id, en smart telefon eller kunskap om hur de digitala verktygen fungerar. Det föreligger en risk för marginalisering av dessa individer och detta är viktigt att ha med i arbetet medvälfärdsteknik och för att nå en jämlik vård och omsorg.

I passet diskuteras hur kommunerna kan arbeta med universell utformning, undanröjande av hinder och personligt stöd för att skapa inkluderande digitala tjänster och insatser.

Seminarietyp

Live

Föreläsare

Profilbild för Catharina Hedén

Catharina Hedén Föreläsare

Seniorhälsokonsulent
Borås stad

Arbetar bland annat som projektledare i Vård- och äldreförvaltningens surfplatteprojekt, utlåning av surfplattor till Boråsare 75 år och äldre.

Profilbild för Jessica Croon

Jessica Croon Föreläsare

Verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik
Borås stad

Arbetar som verksamhetsutvecklare på vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad.

Profilbild för Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén Föreläsare

Generaldirektör
Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering.
Malin har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har också en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning.

Profilbild för Ulrika Gani

Ulrika Gani Föreläsare

Utredare
Post- och telestyrelsen

Arbetar på Post- och telestyrelsen på enheten för digital delaktighet. Är bland annat projektledare för informationsinsatsen Digitalhjälpen, www.pts.se/digitalhjalpen

Profilbild för Eva Sahlén

Eva Sahlén Moderator

Samordnare/expert
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samordnar på SKR den treåriga "Överenskommelsen äldre- teknik, kvalitet och effektivitet" mellan regeringen och SKR om att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik.

Profilbild för Mille Salomaa Lindström

Mille Salomaa Lindström Moderator

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen och medlem i myndighetens kluster för digitalisering och välfärdsteknik.

Profilbild för Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén Paneldeltagare

Generaldirektör
Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering.
Malin har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har också en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning.

Profilbild för Nicklas Mårtensson

Nicklas Mårtensson Paneldeltagare

Generalsekreterare
Funktionsrätt Sverige

Generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Paneldeltagare

Generaldirektör
Socialstyrelsen

Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Paneldeltagare

Chief Digital Officer
Sveriges Kommuner och Regioner

Patrik Sundström är ledare med lång erfarenhet av policyutveckling på nationell nivå. Ledde i flera år SKR:s arbete med digital hälsa och har ansvarat för etableringen av Vision ehälsa 2025. Är sedan 2020 SKR:s digitaliseringschef med övergripande ansvar för digitalisering i offentlig sektor och i den rollen en del av SKR:s ledningsrupp.