Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Krav på kliniska data – hur påverkar det min mjukvaruprodukt?

Krav på kliniska data – hur påverkar det min mjukvaruprodukt? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:00 - 14:30 F2

Föreläsare: Johanna Fugelstad

Den nya medicintekniska förordningen (MDR) innebär nya och ökade krav på kliniska data för medicintekniska produkter, både för helt nya produkter och för de produkter som redan är CE-märkta mot medicintekniska direktivet (MDD). Några exempel på sådana produkter är appar för uppföljning och monitorering av sjukdomar, journalsystem och beslutsstöd.


De nya kraven innebär att tillverkare måste ha en klinisk utvecklingsplan för att säkerställa att det finns tillräckliga kliniska data för att understödja de produktpåståenden som kommuniceras om produkten. Ibland kan kliniska studier behöva göras för att samla in tillräckligt med kliniska data. MDR tillämpas från och med den 26:e maj 2021. Föreläsningen syftar till att:

  • beskriva de nya kraven;
  • ge förslag på hur man kan bemöta de nya kraven;
  • ge förslag på hur man kan samla in nya kliniska data genom att utföra en Post Market Clinical Follow Up eller en klinisk studie

 

Föreläsningen tar även upp vilka vägledningar som finns för mjukvaruprodukter inklusive produkter med artificiell intelligens (AI).

Språk

Svenska

Ämne

Patient safety

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers
Researchers

Nyckelord

Benefits/effects
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Johanna Fugelstad

Johanna Fugelstad Föreläsare

Senior consultant Clinical Evaluations
Key2Compliance

Johanna Fugelstad har en doktorsexamen i bioteknik från KTH Kungliga tekniska högskolan, Sverige och en MSc i molekylärbiologi från Stockholms universitet.

Johanna är anställd på Key2Compliance® och har mer än 15 års erfarenhet från biovetenskaplig forskning och medicinteknisk industri. Hon har arbetat med forskning, produktutveckling, produktion, kvalitet och regelefterlevnad för en mängd olika produkter inklusive mjukvara som medicinteknisk produkt. Hennes huvudsakliga expertis ligger inom eftermarknadsbevakning, riskhantering och kliniska utvärderingar.

Johannas roll på Key2Compliance® är att tillhandahålla konsulttjänster relaterade till klinisk utvärdering, inklusive eftermarknadsövervakning och riskhantering.