Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Gemensamma FHIR implementeringar i industrin

Gemensamma FHIR implementeringar i industrin Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:00 - 16:30 F3

Föreläsare: Markus Sanden, Niclas Hugosson, Pétur Valdimarsson, Rebecka Hansson

Bakgrund

Flera industriella aktörer har gemensamt drivit flera projekt runt både FHIR Questionnaire, QuestionaireResponse, Patient, Organization & ServiceRequest i syftet att implementera gemensamma profiler för att samtliga aktörer inom e-hälsa i Sverige ska kunna återanvända samma profiler. Det finns stora kostnadseffektiviseringar av att ha gemensamma industriprofiler för att uppnå en ”plug and play” liknande implementering för både klienter och producenter (server).

Syfte

Målet med det industrigemensamma samarbetet är att ena industrin runt implementeringar av FHIR-profiler. Det ska kunna bidra till en implementering som ger många integrationsmöjligheter. Det ska skapa kostnadseffektivitet för de industriella aktörer som väljer att implementera dessa profiler. Givetvis med det grundläggande syftet att snabbare och enklare kunna leverera nytta till verksamheten. Den nyttan förväntas uppnås genom bättre integrationer som ger mindre dubbelarbete, bättre informationsöverföring mm.

Vad har vi gjort

Gruppens medlemmar har gemensamt tagit fram implementationsprofiler för Questiomnaire & QuestionnaireResponse, sökorsak, Patient och Organisation.

Detta har gjort i samråd mellan de olika aktörerna i gruppen och med stöd från Socialstyrelsen. Vi har tagit utgång i nationellt utformade profiler om sådana funnits. Vi har implementerat ett antal profiler i flera av våra vårdsystem.


Språk

Svenska

Ämne

Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Documentation,
Information security

Föreläsare

Profilbild för Markus Sanden

Markus Sanden Föreläsare

Specialist i allmänmedicin
Doctrin

Specialist i allmänmedicin. Jag har jobbat på Doctrin i 4 år med bland annat medicinskt innehåll, patientriskbedömningar, integrationer. Sedan 3 år har jag mer inriktat mig mot tekniksidan av företaget och jobbar större delen av min tid som utvecklare.

Profilbild för Niclas Hugosson

Niclas Hugosson FöreläsareUtställare

CTO
Carasent ASA

Grundare av journalsystemet WebDoc, initiativtagare till gruppen. Jobbat med e-hälsa i cirka 15 år. Jobbat mycket med frågor om ökad integration av privata vårdgivare och dess system i dialoger med Inera, EHM och andra aktörer.

Profilbild för Pétur Valdimarsson

Pétur Valdimarsson Föreläsare

Lösningsarkitekt
Chorus AB

Utvecklande arkitekt med en medicinutbildning som har lång erfarenhet av stora informationssystem, både vad gäller planering, utförande och integration. Arbetat med FHIR i olika sammanhang från system- till nationell nivå sedan 2017.

Profilbild för Rebecka Hansson

Rebecka Hansson Föreläsare

Produktägare
Cambio

Business analyst och projektledare på Cambio sedan 3,5 år tillbaka med fokus på Integration och specifikt utveckling av FHIR-APIer. Dessförinnan skrev jag mitt examensarbete på området FHIR-profiler i Sverige.