Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nya medicintekniska produkter – utmaningar med att välja rätt!

Nya medicintekniska produkter – utmaningar med att välja rätt! Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 A6

Föreläsare: Mia Isacson, Sofia Medin

Spår: Införande / förändringsledning

Föredraget kommer ge en kort introduktion till det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet där regionerna samlat arbetar med nationellt ordnat införande av medicintekniska produkter. Vi kommer även gå igenom vilken typ av underlag som rådet inhämtar och arbetar med inför beslut om rekommendationer. Fokus kommer även läggas på vad som ligger till grund för de prioriteringar som görs som tex den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vi kommer även lyfta frågor som medför särskilda utmaningar för just medicinteknikområdet.  Exempel kommer tas från aktuella produktärenden och då mer specifikt digitala produkter inom områden som förmaksflimmer, diabetes,  egenmonitorering för astma & kol mfl. 


Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status,
Information security
Ethics

Föreläsare

Mia Isacson Föreläsare

Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen

Ledamot i Beredningsgruppen för medicinteknik

Profilbild för Sofia Medin

Sofia Medin Föreläsare

SKR

Koordinator för MTP-rådet