Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen

Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 A4

Föreläsare: Gustav Blomberg, Li Langemark, Mats Rundkvist

Spår: Välfärdsteknik

Sveriges kommuner har insett behovet av att digitalisera äldreomsorgen och dra nytta av välfärdstekniken för att rusta äldreomsorgen för morgondagen och de demografiska utmaningarna som står runt hörnet. Samtidigt går digitaliseringen väldigt långsamt och en av de förklaringar som ofta ges är att upphandling försvårar och fördröjer införandet.

Många startar småskaliga pilotprojekt men inför övergången till breddinförande stannar arbetet ofta upp, bland annat eftersom man då får problem med att göra en upphandling av teknikstödet.

Från verksamhetens sida kan det upplevas som att upphandlingsprocessen utgör ett merarbete som är svårt att hinna med och ge tillräckligt stöd åt. Från upphandlingssidan upplever man ofta att man får bristfälligt med underlag från verksamheten.

Föreläsningen ger insikt i hur upphandlingsprocessen kan integreras i införandeprocessen så att de båda stödjer och inte hindrar varandra. Genom integreringen blir upphandling ett strategiskt stöd för att införa välfärdsteknik och digitala lösningar.

Föreläsningen tar upp olika strategiska överväganden gällande gemensam planering inför beslut, anskaffning och införande av välfärdsteknik.

Mats Rundkvist har lång erfarenhet av att representera verksamhetsperspektivet i kommunala upphandlingar av välfärdsteknik. Gustav Blomberg och Li Langemark har omfattande erfarenhet av att upphandla verksamhetskritiska lösningar. 

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Management
Municipality
Law, Judicial procedures

Föreläsare

Gustav Blomberg Föreläsare

Verksamhetsområdeschef
ADDA AffärsConcept

Profilbild för Li Langemark

Li Langemark Föreläsare

Senior affärsrådgivare
ADDA AffärsConcept

Li arbetar som affärsrådgivare inom IT och digitalisering främst inom vård och omsorg.

Profilbild för Mats Rundkvist

Mats Rundkvist Föreläsare

Projektledare
SKR

Projektledare på SKR Kompetenscenter välfärdsteknik