Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Skapa en digitaliseringsplan i 5 steg

Skapa en digitaliseringsplan i 5 steg Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:00 - 09:30 A4

Föreläsare: Fredrik Westergaard

Spår: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Att skapa en plan för digitalisering och verksamhetsutveckling behöver inte vara så svårt.
Genom att strukturerat arbeta genom 5 steg får den egna förvaltningen/kommunen en digitaliseringsplan som ni kan utgå ifrån som gör det tydligt vilka aktiviteter och projekt som är planerade det kommande året/åren.

Fredrik arbetade som utvecklingsledare på Region Gotland och under 2019 arbetade de fram en digitaliseringsplan inom socialförvaltningen. Planen visade vilka större aktiviteter och projekt som var planerade inom förvaltningen och den prioritering som rådde mellan projekteten. Varje aktivitet fick en skattning av nyttan genom att klassa genomförbarhet och angelägenhet. Socialförvaltningens arbete spred sig till övriga förvaltningar och nu har varje förvaltning sin egna digitaliseringsplan och centralt finns en övergripande plan. 

Denna arbetsgång är nu konkretiserad i en modell som kan genomföras i 5 steg vilket presenteras.

Modellen använder sig av mallar och metoder ifrån SKR:s innovationsguiden och nyttokalkyl ifrån digitaliseringsmyndigheten DIGG. Mallarna i sig kan upplevas komplexa men de behöver inte de vara utan det räcker med att processledaren har god kunskap av dem för att facillera ett bra resultat.

1) Visionen 
Visionen och de strategiska planerna och målen är utgångspunkten i en bra plan för digitalisering. Utan att veta visionen, målen och riktningen kommer inte digitaliseringsaktiviteterna följa en röd tråd. Visionen behövs förankras och fastställas. 

2) Kartläggning
Få upp alla önskade aktiviteter/projekt på kartan. 
Detta kan ske på olika sätt, innovationsguiden ger stöd och tex en workshop i ledningsgruppen ger ett väldigt bra utgångsmaterial. 

3) Nyttoskattning
Nyttan uppskattas, angelägenhet och genomförbarhet bedöms. 
Genom att göra detta för alla projekt och aktiviteter får förvaltningen en översikt vad som bör och önskas göra, vad som skapar mest nytta

4) Prioritera och Besluta.
Underlaget och planen fastställs genom att prioritera och besluta vilka aktiviteter och projekt som ska göras. 

5) Genomför och följ upp och revidera. 
Planen fastslås av ledningen och av nämnden,  men sen är det upp till förvaltningen att följa upp och förbättra planen under året. 
Genom ett strukturerat sätt med återkommande aktiviteter blir arbetet enklare och ny plan för kommande år enklare att fastställa. 


Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Westergaard

Fredrik Westergaard FöreläsareUtställare

Konsult välfärdsteknik & e-hälsa - VD Wera Welltech - representerar även
VilMer

Fredrik Westergaard är konsult välfärdsteknik och e-hälsa och innovatör på egna bolaget Wera Welltech.
Han har i grunden en fil. mag. inom datavetenskap och jobbat både i privat, statligt och kommunalt. Nu brinner han av att använda sin kunskap och erfarenhet att göra skillnad för människor och skapa ett gott liv livet ut där personens bästa är i centrum och tekniken blir en möjliggörare för att göra skillnad på riktigt.