Huvudbild för Vitalis 2022

Kliniskt innehåll - hur kan vårdprofessionella bidra? Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 F3

Föreläsare: Anders Thurin

Spår: ”Död åt informatiken, leve informatiken”

Kärnan i medicinsk informatik är det kliniska informations- och kunskapsinnehållet i aktiviteter, verksamheter och specialiteter. Detta är i stora delar gemensamt över världen och kan beskrivas av kunniga och intresserade vårdprofessionella, men bör inte grävas ned i stora IT-system utan hanteras synligt, diskuteras, granskas och förankras - det är så vi kan få välfungerande system  för dokumentation med god acceptans från kliniker och möjligheter att aggregera information.  

Det finns idag goda förutsättningar för att börja utforska dessa utvecklingsvägar med referensterminologier, verktyg för att strukturera information och befintliga kliniska modeller från internationellt arbete, bland annat inom openEHR-samarbetet. För att komma vidare behövs nu betydande bidrag från kliniskt verksamma med bl.a. översättning och anpassning till svenska vårdsituationen. Vi vill i denna session introducera ämnet, visa tänkbara arbetssätt och bjuda in kliniker som kan medverka till denna utveckling.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals

Nyckelord

Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,

Föreläsare

Anders Thurin Föreläsare

öl
VGR

Läkare, klinfys SU. Vetensk sekr, SFMI.