Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata  - bilddiagnostik

Möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata - bilddiagnostik Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:00 - 14:30 F3

Föreläsare: Michel Silvestri, Victor Kardeby

I slutet av året är E-hälsomyndigheten klar med regeringsuppdraget: Förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik, S2021/05259. E-hälsomyndigheten presenterar möjligheter och utmaningar med förstudien för utveckling av ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik ur flera aspekter. Förstudien ska lämna förslag på en eller flera piloter som kan göras för att skapa ett statligt, nationellt hälsodatautrymme för datadelning, som i ett första skede ska användas för delning av bilddiagnostikdata inom mammografiområdet.

Datadelningstjänsten ska kunna kompletteras av ett statligt, nationellt screeningregister, ge regionerna enkel tillgång till aktuella data som registreras in till registret, egna såväl som andra regioners data för att möjliggöra jämförelser mellan regionerna. Vidare ska tjänsten kunna användas för antalsberäkningar för kliniska studier, skapa förutsättningar för ett screeningregister, samt federering av kontakt med personer som samtyckt till att deras data får användas för detta ändamål och som samtyckt till att ingå i tjänsten. 

Valet av teknisk och semantisk standard ska göra att internationell datadelning möjliggörs och resultera i en eller flera specifikationer. Uppdragets arbete i sin helhet presenteras i en slutrapport i december 2022

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri – Sedan 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund som lektor vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken. I internationella arbetet med hälsodatautrymmen ingår Michel i Policy Board för Nordic Commons, och i styrgrupperna för EU-projekten X-eHealth och Joint Action TEHDAS.

Profilbild för Victor Kardeby

Victor Kardeby Föreläsare

Senior forskare
RISE

Victor har lång erfarenhet av tillämpad forskning och utveckling av digitala kommunikationsmedel. Han har i ett flertal vinnova-projekt, eu-projekt och industriuppdrag utvecklat och åskådliggjort spetstekniker inom intelligenta agenter med hjälp av artificiell intelligens, informationsdistribution med molnarkitekturer och datainsamling via inbyggda system.
Inom pågående och tidigare projekt vid RISE så har Victor analyserat behov av digitalisering och hjälpt till att digitalisera produkter genom prototyper och tekniska demonstratorer i en agil projektmodell med snabb återkoppling till samarbetspartners. Victor har doktorerat inom sakernas Internet där han designade och utvärderade en modifierad algoritm för distribution av sensordata genom världsomspännande heterogena nätverk med tolerans för hög omsättning av deltagande enheter.
Victor har under sina doktorandstudier fått en helhetsöversyn av de komponenter som krävs i Sakernas Internet med fokus på krav och behov vid distribution av sensordata. Samtidigt med forskningen så har Victor undervisat inom mobil applikationsutveckling för Android, bland annat om hur man programmatiskt kommer åt onlinetjänster via standardiserade APIer.