Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Ansvaret för läkemedelslistan - perspektiv från patient, läkare och patientsäkerhetsenheter inför Nationell läkmedelslista

Ansvaret för läkemedelslistan - perspektiv från patient, läkare och patientsäkerhetsenheter inför Nationell läkmedelslista Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:00 - 12:00 F1

Föreläsare: Mikael Hoffmann, Thomas Brezicka, Thony Björk

Spår: Läkemedel

Målet med nationell läkemedelslista (NLL) innebär tillgång till i grunden samma information för patient, läkare, sjuksköterskor och expedierande farmaceut. Men det finns frågetecken kring tidsplan för införande av NLL och hur den kommer integreras i regionernas patientjournaler/vårdinformationssystem. NLL kan inte heller ensamt lösa patientens frågor kring hur läkemedlen ska tas eller förändra arbetssätt och uppfattningar om ansvar inom vården. Det är väl dokumenterat att läkare idag arbetar på skilda sätt med läkemedelsordinationer även inom samma patientjournal. 


  • Läkarperspektivet: Hur ska vi läkare arbeta på ett sätt som så långt som möjligt undviker onödiga risker med läkemedelsbehandling – oavsett tillkortakommanden i författningar och IT-stöd? Vad gör vi fel idag och vad kan vi göra åt det? 
  • Patientperspektivet: Hur ska jag veta hur jag ska ta mina läkemedel och varför? Vilket ansvar kan jag kräva att läkaren som ordinerar mina läkemedel tar? Varför är det så ofta som läkemedelshanteringen inte fungerar och vad kan vi göra åt det?
  • Patientsäkerhetsenhetens perspektiv: Vilka är problemen i dagens läkemedelskedja och när beror de på brister i organisation och arbetssätt? Vilka krav bör vi ställa på hur NLL integreras i vårdinformationssystemen? Hur kan vi föra en dialog med läkarna kring hur deras arbetssätt behöver samordnas?

Centrala slutsatser från den under april presenterade nationella riskanalysen av NLL och arbetssätt kring läkemedel kommer att presenteras.

Språk

Svenska

Ämne

Patient safety

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann Föreläsare

VD
Stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi samt Svenska Läkaresällskapet

Chef för stiftelsen NEPI, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. Tidigare bland annat läkemedelschef och objektsägare Patientjournalen i Östergötland.

Profilbild för Thomas Brezicka

Thomas Brezicka Föreläsare

Chefläkare
Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska universitetssjukhuset

Arbetat med patientsäkerhetsfrågor och utredning av allvarliga händelser i vården sedan 2006, bland annat som tillsynsläkare vid Socialstyrelsen, chef för Registercentrum i Västra Götalandsregionen och som regionläkare. Har särskilt intresse för metodik för utredning av händelser inom såväl somatik som psykiatri, avvikelsehantering, patientklagomål, läkemedelsfrågor, juridik som rör patientsäkerhet och etiska frågeställningar.

Profilbild för Thony Björk

Thony Björk Föreläsare

Apotekare, Sakkunnig i läkemedelsfrågor
SPF Seniorerna