Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digital hjälp för utförandeinstruktioner och informationsspridning av stödbehov för/kring personer med funktionsnedsättning

Digital hjälp för utförandeinstruktioner och informationsspridning av stödbehov för/kring personer med funktionsnedsättning Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:00 A4

Föreläsare: Lina Bjarnegård Carlsson

Spår: Välfärdsteknik

Personer med stödbehov har ofta sin information på flera ställen - pärmar, papper, listor, dator, telefon, surfplatta, hemma, borta, korttids, daglig verksamhet, skola, boende... osv. 
Att få sitt stöd utfört på rätt sätt utifrån hur man själv vill ha det är extra svårt för dem som inte kan föra sin egen talan. Men även för dem som talar själva kan det bli besvärligt och jobbigt med upprepningar. 

Dessutom är det inte alltid säkert att instruktioner följs, eller är uppdaterade, som en följd av att papperskopior finns på flera ställen eller inte alls ligger på det ställe där det bör vara. Och ytterligare något är att hela nätverket av väldigt många människor skulle behöva få samma information samtidigt. 

Detta har vi löst.
Bräcke diakoni har skapat en app där du kan sortera och tydliggöra den information och de instruktioner om stödbehov som du har och vill/behöver förmedla. Det kan vara just t ex checklistor, rutiner, filmer och bilder som har med dig och dina behov att göra. Allt sorteras och presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och du har alltid informationen till hands i din smarta telefon, surfplatta eller dator. 

Att på ett tydligt sätt förmedla hur man vill ha sin hjälp är både snabbt, effektivt och delaktigt. Vi vänder oss från personen och ut i nätverket istället för tvärtom. Det är personen som är viktig. Empowerment. Alla har rättighet att få sin vilja lyssnad till och sina behov tillgodosedda och det ska i största möjliga mån bli på det sätt som en själv behöver ha det. 

Informationen är lätt att uppdatera och nätverket får automatiskt uppdatering samtidigt av ny eller ändrad information. Med appen Reda får du ett lättanvänt, lättbegripligt, modernt och säkert verktyg som ser till så att ditt stöd är på det sätt som du vill och behöver ha det. 
Reda har olika behörighetsnivåer för olika personer så du behöver inte dela alla information med alla. Integriteten för målgruppen är viktig. 

Projekt Kunskapsportföljen finansieras av Allmänna Arvsfonden och appen Reda lanseras under våren 2022.

Du kan här utan kostnad ta del av föreläsningen:


Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Apps
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Lina Bjarnegård Carlsson

Lina Bjarnegård Carlsson Föreläsare

projektledare, leg logoped, vinnare Vitalisstipendiet 2018
Stiftelsen Bräcke diakoni

Jag är projektledare för Bräcke projekt Kunskapsportföljen, leg logoped och har arbetat i många år med barn och ungdomar med funktionsvariationer. Jag har tidigare arbetat på sjukhus och inom habilitering men är nu anställd på Bräcke diakoni som projektledare och som ansvarig för Öppna förskolan TilLiten - en öppen mötesplats för barn med funktionsvariation och deras närstående.
2018 vann jag tillsammans med Johanna Björnhage Vitalisstipendiet för appen RättVisat.

Ett favoritcitat som går hand i hand med min profession och mina mål inom logopedin är:
“If all my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it I would soon regain all the rest”
(Daniel Webster, 1782-1852, amerikansk politiker)