Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för NMI, rör det mig? Nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem

NMI, rör det mig? Nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:00 F2

Föreläsare: Andreas Kjellin, Sandra Sjöåker

Läkemedelsverket uppdaterar under våren 2022 de föreskrifter (LVFS2014:7) som reglerar nationella medicinska informationssystem (NMI). De nya NMI-föreskrifterna följer förordningen, EU 2017/745 rörande medicintekniska produkter, MDR, men är helt fristående föreskrifter. Kraven på de nationella medicinska informationssystemen kommer i huvudsak följa de krav som ställs på en klass IIa produkt under MDR. Föreskrifterna kommer dock ta hänsyn till de särskilda förutsättningar som finns för nationella medicinska informationssystem. I presentationen kommer vi att gå igenom vilka system som omfattas av de nya föreskrifterna och vad det innebär för tillverkare och användare av NMI. 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Management
Documentation,
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Government information

Föreläsare

Profilbild för Andreas Kjellin

Andreas Kjellin Föreläsare

Utredare
Läkemedelsverket

Andreas jobbar som utredare på enheten för Medicinteknik på Läkemedelsverket. Där bedriver han tillsyn mot tillverkare av medicinteknik och nationella medicinska informationssystem.

Profilbild för Sandra Sjöåker

Sandra Sjöåker Föreläsare

Utredare
Läkemedelsverket