Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Ett pärlband av pitchade forskningsresultat, tex SUS-enkäten susar förbi

Ett pärlband av pitchade forskningsresultat, tex SUS-enkäten susar förbi Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:25 - 10:00 A5

Föreläsare: Isabella Scandurra

Spår: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

Del två av JOURNALEN VIA NÄTET - 10 års-jubileum! :: Forskningsresultat, nya för nu. 


Ett pärlband av pitchade forskningsresultat, tex SUS-enkäten susar förbi.  

Den närmaste halvtimmen ger DOME-konsortiet pitchar av utvalda forskningsresultat från den senaste perioden. Det blir en snabb överblick över artiklar/data relaterat till DOMEs nya forskningsprojekt NORDeHEALTH  och utifrån olika perspektiv lyfts opublicerade resultat från "den stora patientenkäten, som låg ute i JOURNALEN under februari 2022. Plus såklart lite annat material!

SUS (System Usability Scale) är en del av den första stora patientenkäten, som gjordes för 5 år sedan. Här visar användarna av JOURNALEN hur de tycker att verktyget fungerar, utifrån en användbarhetsskala.  Skalan är väl representerad vid utvärderingar av användbarhet och de resultat som den visar på ligger ofta till grund för de förändringar som senare görs i ett system. Gäller detta också för Journalen? 
Läs mer om DOME forskningskonsortium : https://domeconsortium.org/

Förinspelade fördjupade föredrag finns i sessionens digitala material.

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research
Usability

Föreläsare

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Föreläsare

Senior forskare (lektor), assistant professor.
Örebro Universitet

Isabella Scandurra disputerade 2008 i medicinsk informatik vid Uppsala universitet, och har sedan dess i olika tappningar arbetat med att göra ehälsosystem mer användbara. För alla användare, såväl patienter, som för närstående och vårdprofessionella.

Hon har deltagit i det nationella forskningskonsortiet DOME sedan starten 2012, och är numer även en kronisk patient, vilket gör både forskningen och praktiken än mer levande.

Vid sidan av forskaryrket gör det henne till en stark patient-företrädare i Sverige.