Huvudbild för Vitalis 2022

Levande berättelser - ett nytt projekt om digitala livsberättelser Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:30 A4

Föreläsare: Marie Sjölinder
Talare: Elin Hollström

Spår: Välfärdsteknik

Världens befolkning åldras snabbare än någonsin. Införandet av innovativ teknik spelar en viktig roll för att möta behovet och har stor potential att förbättra livskvaliteten för äldre. Genom att utveckla metoden Livsberättelser får äldre fler verktyg att förmedla sin förmedla sin identitet - och personal en större möjlighet att se hela människan bortom eventuella diagnoser.

Livsberättelser är samlad information om en person, allt ifrån dess historia till preferenser och vanor. Metoden används ofta inom vård och omsorg för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård. Berättelserna spelar en vital roll för många människor då det är ett verktyg som ger möjlighet att se bortom diagnoser och tillkortakommanden. Problemet med metoden idag är att berättelserna ofta finns ligger ”gömda” i journalsystem och inte är tillgängliga i det dagliga arbetet. De är också tidskrävande att hämta in vilket medför risk att de prioriteras bort samt att de inte uppdateras när personen med tiden förändras.

Genom en iterativ och användardriven process utforskar vi hur multisensoriska interaktiva livsberättelser kan utformas för att:

  • förmedla känslan av identitet och samhörighet
  • skapa en upplevelse för flera sinnen - väcka minnen, inspirera till aktiviteter, samtal och bidra till välmående
  • vara användbar & tillgänglig för personalen i det dagliga arbetet
  • öka delaktigheten i den egna vårdsituationen & sociala sammanhang

Koncepten som utvecklas under projektet utformas som en prototyp som testas och utvärderas av användarna i deras verkliga kontext (personal på äldreboende, vårdtagare på äldreboende, äldre som ännu bor hemma och deras anhöriga).

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Care professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Patient centration
Municipality
Innovation/research
Usability

Föreläsare

Marie Sjölinder Föreläsare

PhD, senior forskare
RISE

Elin Hollström Talare

Projektledare / Designer
RISE

Arbetar som projektledare på RISE enhet Användarupplevelser.