Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Så gick Hälsocentralen Centrum från sämst till bäst tillgänglighet i hela Region Västernorrland

Så gick Hälsocentralen Centrum från sämst till bäst tillgänglighet i hela Region Västernorrland Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 A6

Föreläsare: Malin Nilsson

Spår: Införande / förändringsledning

Vårdcentralen HC Centrum i Sundsvall har länge brottats med låg tillgänglighet och långa väntetider för patienterna, en hög andel äldre med stora vårdbehov och många vakanser. Hälsocentralen var först ut i region Västernorrland att implementera en digital ingång till hälsocentralen. Resultaten har varit över förväntan. På kort tid gick hälsocentralen från sämst tillgänglighet i regionen till att redan i augusti i år vara den hälsocentral som har bäst tillgänglighet och kortast väntetid till läkare i hela regionen. Vad ligger bakom den lyckade insatsen? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka farhågor och förväntningar hade personalen? Ta del av erfarenheter och lärdomar från implementeringen och en första analys av resultaten.

Föreläsare: Malin Nilsson, enhetschef Hälsocentral Centrum Sundsvall 

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Malin Nilsson

Malin Nilsson Föreläsare

Enhetschef Hälsocentral Centrum
Region Västernorrland

Enhetschef för regionens största hälsocentral i Sundsvall. Enheten har sedan hösten 2020 implementerat digitala vårdbesök, vilket idag är ett implementerat arbetssätt.
Sjukgymnast i professionen, och en av mina största utmaningar i livet är att leva som jag lär!