Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Vad sa patienterna? Vad sa personalen?

Vad sa patienterna? Vad sa personalen? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:10 - 09:25 A5

Föreläsare: Rose-Mharie Åhlfeldt

Spår: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

DOME forskarkonsortium och INERA presenterar JOURNALEN VIA NÄTET - 10 ÅRS-JUBILEUM!

Del1: Vi tar det från början:

- Vad sa patienterna? Vad sa personalen? Rose-Mharie Åhlfeldt om generella resultat, från de första åren, fram till 2016, utifrån Rapporten Journal via nätet – delaktighet för patienterna och oro hos personalenLäs mer om DOME forskningskonsortium : https://domeconsortium.org/

Förinspelade fördjupade föredrag finns i sessionens digitala material.

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt Föreläsare

Bitr Professor
Högskolan i Skövde

Bitr professor med forskningsinriktning säker och effektiv informationshantering i vården. Utbildar och undervisar kring informationssäkerhet, dataskydd, patientsäkerhet och patientintegritet. Ingår i forskningskonsortiet DOME samt deltar som svensk expert i internationella standardiseringsarbetet ISO 27000-serien genom SIS TK318. Även styrelseledamot i Forum för Dataskydd.