Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Så minskade vi vårdkön från 8000 patienter till ingen kö och en väntetid på 2 veckor.

Så minskade vi vårdkön från 8000 patienter till ingen kö och en väntetid på 2 veckor. Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:45 - 09:00 F5

Föreläsare: Emil Lennartsson

Spår: Av kliniker, för kliniker

Aleris Sömnapné började våren 2020 som enda leverantör i Stockholm driva vården för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA) på uppdrag av Region Stockholm. I uppdraget ingår att utreda misstänkt OSA, sätta in behandling, samt följa upp pågående behandlingar, som ofta är livslånga. Befolkningsstudier visar på att en stor andel av befolkningen har sömnapné och det tar ofta lång tid från det att man upplever symptom tills det att OSA diagnostiseras och behandling sätts in. Vid starten fanns en växande vårdkö på 8000 patienter med väntetider på över 1 år. Vårt mål var att snabbt få bort vårdkön och drastiskt korta tiderna till diagnos för att ge alla tillgång till en god vård inom rimlig tid.

 

Patienter kan inom avtalet behandlas med apnébettskena som tillhandahålls av tandläkare eller CPAP-utrustning vilket innebär andningsbehandling med övertryck. Leverantörerna av CPAP-utrustningar har väl uppbyggda system för telemonitorering där behandlingsdata samlas in och inställningar kan justeras. De tekniska förutsättningarna, nya avtal och en väl avgränsad patientgrupp gav sammantaget förutsättningarna att utveckla digitala och automatiserade vårdprocesser. 

 

En av de stora utmaningarna med behandling av sömnapné är att det är en stor patientgrupp som ska följas under en lång tid. Denna process har tidigare varit mycket tid- och resurskrävande, och vi insåg att vi måste våga utmana och tänka annorlunda samt dra nytta av digitala tänkesätt och verktyg för att klara av våra mål. En av grundtankarna är att personalen ska ta hand om patienterna, och att de digitala systemen så långt som möjligt ska användas för att hantera administrationen. Utifrån detta definierade vi ett antal återkommande processer där systemet tar patienter genom processen och säkerställer att alla delar genomförs. Ett exempel är utredningen av sömnapné med nattliga andningsregistrering som används för att diagnostisera patienter. Där kan bokningsprocessen helt lämnas över till patienten som får en inbjudan att boka tid. En vecka innan den bokade tiden skickas ett frågeformulär per automatik ut. Patienten har sedan möjlighet att, på en tid det passar dem, hämta registreringsutrustningen i en box genom att legitimera sig med bankid. Vårdpersonalen blir då bara involverade vid avvikelser eller när det är dags att analysera registreringen. 

 

Förändring är sällan enkel och det har inte varit en rak väg, men genom att beskriva en gemensam målbild har vi fått bort vårdkön på 8000 patienter samt minskat väntetiden från över ett 1 år till 2 veckor. Patienterna har samtidigt blivit mer involverade. De känner sig trygga med att kliniken följer dem och att de blir kontaktade om något avviker, samtidigt som de alltid kan kontakt oss om de behöver hjälp. Data som finns i systemet har vi börjat plocka ut på ett automatiserat och strukturerat sätt för att kunna analysera som beslutsstöd, samt visa för både patienter, vårdpersonal och ledning.

 

I seminariet beskriver vi, Aleris Sömnapné, våra erfarenheter från vårt arbete samt ger tips till andra som står inför samma utmaningar.  Vi visar hur vi genom att tänka nytt kan hitta nya vägar att hantera en stor patientgrupp utan ökade resurser och med bibehållen kvalitet.Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Usability

Föreläsare

Profilbild för Emil Lennartsson

Emil Lennartsson Föreläsare

IT/digitaliseringschef
Aleris Heart Center

Emil Lennartsson är IT/digitaliseringschef vid Aleris Heart Center och har varit projektledare för införandet av automatiserade vårdprocesser på Aleris Sömnapné. Emil har arbetat med process- och IT frågor inom vården i drygt 10 år och hur IT-stöd bäst kommer vårdpersonal och patienter till nytta.