Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Leda grupper genom förändring

Leda grupper genom förändring Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 A4

Föreläsare: Petra Dannapfel, Sylvia Mårtensson

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Östersunds kommun beslutade att under 2021/22 införa en app för medborgaren och anhöriga till personer inom särskilt boende. Syftet med lösningen var att skapa delaktighet och insyn i det dagliga livet på boendet. Införandet av lösningen är en del av projektet VälTel 2.0. 

 Vid införandet användes ett metodstöd, E-Ready, som grundas på forskning inom implementationsvetenskap. E-Ready består av en enkät och en guide med information om tillvägagångssätt av mätningen. När mätningen är genomförd ges förslag på implementeringsaktiviteter för att öka mottagligheten i just den grupp som har svarat på enkäten. 

 För att lyckas med införande

För att lyckas med implementering och snabba på användningen av användbara tekniska lösningar behöver det finnas en beredskap både i den implementerande organisationen samt hos de som ska använda lösningen. Att mäta en organisations och de involverade aktörernas beredskap har visat sig vara en framgångsfaktor för att kunna kartlägga vilka hinder som finns och utifrån det planera för en informerad implementeringsplan med rätt aktiviteter.

Beredskap för förändring berör individuella och organisatoriska förutsättningar för att genomföra förändringen. Forskning har visat att en bra analys av nuläget/beredskapen hos personal och organisation underlättar att veta vilka aktiviteter som behöver genomföra i implementeringsprocessen. Resultaten ger kunskap om och hjälper till att förstå vilka aktiviteter som behöver genomföras i samband med införandet av den digitala lösningen

Utöver förbättrad följsamhet till det nya arbetssättet är rätt riktade insatser vid implementering mer effektiva avseende kostnader och tid.

 

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Usability

Föreläsare

Profilbild för Petra Dannapfel

Petra Dannapfel Föreläsare

Enhetschef, Forskningschef PhD
Region Östergötland

Profilbild för Sylvia Mårtensson

Sylvia Mårtensson Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare
Östersunds kommun

Sylvia har arbetar som projekt och utvecklingsledare i Östersunds kommun sedan 2014. Hon har sedan slutet av 90-talet arbetat med digitalisering och verksamhetsutveckling. De senaste åren har hon varit delaktig i Interregprojektet VälTel 2.0 samt hanterat allt från kravinsamling till implementering av ett nytt verksamhetssystem i kommunen.