Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur kan AI revolutionera cancerdiagnostiken?

Hur kan AI revolutionera cancerdiagnostiken? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:00 F1

Föreläsare: Johan Hartman

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen. Det är tyvärr stora regionala variationer i bröstcancerdiagnostiken vilket medför olika analysresultat och i sin tur ojämlik cancerbehandling. Dagens fokus på precisionsmedicin ställer stora krav på avancerade analyser, vilket inte är tillgängligt på alla sjukhus. Sammantaget innebär det utmaningar för en redan hårt pressad cancersjukvård. Genom AI-baserade beslutsstöd i patologi har vi möjlighet att nu radikalt förbättra cancerdiagnostiken och tillgängliggöra precisionsmedicin i hela landet och även som exportvara. I denna föreläsning kommer professor Johan Hartman att berätta hur världsunik forskning vid Karolinska Institutet och Stratipath AB nu möjliggjort en förbättrad cancerdiagnostik vid flera svenska sjukhus. Utvecklingen har bl a möjliggjorts av generösa anslag genom Vinnovas största hälsosatsning någonsin; Innovationsmiljöer inom Precisionshälsa 2021, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, EU och Regions Stockholm. Se mer info nedan:

https://www.linkedin.com/in/johan-hartman-92ba6518/

https://healthpolicy.se/ai-baserad-cancerdiagnostik-kan-minska-ojamlikhet/

https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/ny-ai-metod-kan-forbattra-brostcancerdiagnostiken/


Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Test/validation
Patient safety
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Johan Hartman

Johan Hartman Föreläsare

Professor i patologi
Karolinska Institutet