Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitalt Möte - Stark autentisering vid behandling av känsliga uppgifter

Digitalt Möte - Stark autentisering vid behandling av känsliga uppgifter Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:30 F3

Föreläsare: Aina Bleikvassli, Ronnie Widmark, Thord Berglund

Myndigheter, Vård och Omsorg, Politiken pekar på att digitala möten som behandlar känsliga uppgifter måste tillhandahålla stark autentisering, något som många kommersiella tjänster inte erbjuder idag. Med stark autentisering identifieras deltagare säkert genom exempelvis SITHS kort eller via bank-ID. Det gör att deltagarens identitet kan fastställas och att det är tydligt att rätt person tar del av informationen

För att få ut de nyttoeffekter som behövs inom vården krävs digital omställning i stor skala. Hållbara och säkra lösningar kombinerat med ett modigt ledarskap som kan driva organisationsutveckling och förändring kommer att krävas.

Inera tillhandahåller en tjänst för digitala vård- och omsorgsmöten, Digitalt Möte, där brukare, omsorgspersonal och vårdkontakter kan mötas gemensamt. Tjänsten är säker att använda med vård- och omsorgskontakter som till exempel Sjuksköterska, Läkare, BUP, Habilitering, Socialhandläggare, Politiken, skola mm. Genom funktioner som inloggning med t.ex. Bank-ID och digitala väntrum för mötesdeltagare kan säkra videomöten genomföras.

Reflektioner från verkligheten, representanter från vården och omsorgen ger sin bild av nyttan med Digitalt Möte i verksamheternas vardag.


Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Aina Bleikvassli

Aina Bleikvassli Föreläsare

Projektledare
Övertorneå kommun

Projektledare för SKR:s modellkommunsprojekt i Övertorneå. Vardagen består av planering, administrering och genomförande av projekt avseende välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorgen där informationssäkerhet fått en given plats.

Profilbild för Ronnie Widmark

Ronnie Widmark Föreläsare

eHälsa samordnare
Habilitering & hälsa/SLSO

Handläggare vid Habiliteringens Ledningsstab. Samordnar, utvecklar, implementerar, utbildar, systemförvaltar Habiliteringens eHälsa/digitalisering.
Central systemförvaltning Digitalt möte, Inera
Objektspecialist Alltid öppet, SLSO
Systemägare Appsök.
Tidigare; IT-ansvarig Bonniers affärsinformation, IT-support , projektledare Tietoenator, skolkurator Lidingö stad, kurator och IKT-pedagog Dövblindteamet Sthlm.
Utbildad: Socionom, IT-projektledare (PPS), IKT-pedagog

Profilbild för Thord Berglund

Thord Berglund Föreläsare

Tjänsteansvarig
Inera AB

Thord Berglund, Tjänsteansvarig på Inera AB, Video- och Distansmöten och Digitalt Möte. Har lång erfarenhet av att arbeta med digitala mötesformer över olika plattformar. Arbetar idag med att förstå marknaden, både i nutid och förstå framtidstrender, och med det kunna föra samman kommuners/regioners verksamheter med invånare i givande och säkra möten.