Huvudbild för Vitalis 2022

Digitala verktyg för kvalitetssäkrad utredning vid kognitiv sjukdom Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:20 - 14:35 Open Stage

Spår: Open Stage

I Sverige har omkring 200.000 personer en kognitiv sjukdom, dvs demenssjukdom, priset för detta överstiger 60 miljarder kronor/år. 

Geras Solutions har utvecklat ett digitalt stöd för utredning vid misstänkt kognitiv sjukdom (demenssjukdom). Det CE-märkta verktyget möjliggör stöd med validerade ramverk för att låta patienter och anhöriga själva bli mer delaktiga i anamnesupptagning, test för differentialdiagnostik, anhöriganamnes och kognitiva tester som täcker samtliga domäner enligt de nya nationella riktlinjerna. 

De nya digitala kognitiva testerna har validerats kliniskt vid kognitiva mottagningar och har visat stor nytta framför allt i gruppen med tidig misstänkt kognitiv sjukdom. Testet har även studerats på en population med friska 70-åringar, där man fann att Geras test är betydligt mer sensitivt än exempelvis MMSE. Nu testas och implementeras verktyget i flertalet regioner och med utvidgade samarbeten. Användningen har bevisats ge kostnadsbesparing, bättre tillgänglighet och bättre kvalitet i beslutsunderlag. 

Rickard Forsman VD, Geras Solutions 

Arrangör: Geras Solutions 

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs).  

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only