Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hemsjukhuset 3.0

Hemsjukhuset 3.0 Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 F3

Föreläsare: Anna Hasselbom Trofast, Catrin Engberg Tukia, Maria Svanborg, Marie Sjölinder, Mirjam Ekstedt, Åke Åkesson

Hemsjukhuset 3.0 är ett nystartat projekt med fokus på nya arbetssätt och en digital IoT-plattform för att knyta ihop patient, kommun och region. Parterna kan kontinuerligt samla och dela information, och därigenom skapa grunden för ett löpande kontinuerligt arbetssätt som inkluderar patient, kommun och region. Alla kommunsköterskor kommer att ha en mobil utrustning/app som gör det möjlighet att hemma hos patienten enkelt koppla upp den audiovisuella kontakten med en läkare. Under besöket kan mätning av en eller flera vitalparametrar genomföras. För patienter som behöver regelbunden monitorering, till exempel patienter med kroniska sjukdomar eller patienter som nyligen kommit hem från sjukhuset finns möjlighet till digital kontakt och dagligt stöd/kontrolluppföljning.

Under 2022 och 2023 kommer lösningen att implementeras och utvärderas i Borgholms kommun. Projektet är finansierat av Vinnova och genomförs i samverkan mellan Borgholms kommun, Region Kalmar län, RISE, Cuviva AB, Linnéuniversitetet och Manolis Nymark Consulting AB. 


Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Anna Hasselbom Trofast

Anna Hasselbom Trofast Föreläsare

Socialchef
Borgholms kommun

Arbetar som socialchef sedan 5 år tillbaka. I samverkan med region och kommun har Borgholmsmodellen "Hemsjukhuset" blivit välkänt arbetssätt som har fått uppmärksamhet nationellt. Modellen bygger på nära vård och omsorg i hemmet för att stötta upp de sköraste och förebygga onödiga akutbesök. Det är effektivt och ger snabbare vård och ger större trygghet med nära kontakt för omsorgstagarna.

Catrin Engberg Tukia Föreläsare

Maria Svanborg Föreläsare

Marie Sjölinder Föreläsare

PhD, senior forskare
RISE

Mirjam Ekstedt Föreläsare

Åke Åkesson Föreläsare

Verksamhetschef
Borgholms Hälsocentral