Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för T2 - Nästa generations samverkansarkitektur

T2 - Nästa generations samverkansarkitektur Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:00 F3

Föreläsare: Anders Malmros

Sedan 2010 har man inom svensk hälso- och sjukvård nyttjat Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken, dess tillhörande RIV Tekniska Anvisningar samt de interoperabilitetslösningar som skapats för att utbyta bland annat journalinformation, intyg, remisser, listningsinformation och många andra informationsmängder.

Sedan 2018 har Inera utrett hur en framtida interoperabilitetsarkitektur kan och bör utformas, dels för att möta behoven i andra kommunala och regionala verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, dels att öka möjligheten för privata välfärdsaktörer att delta. Med fler samverkande parter ställs ökade krav på tekniska lösningar för säkerställd informationsintegritet och en mer transparent och verifierbar säkerhet.

I detta föredrag presenteras arbetet inom "T2", skillnaderna mot T-boken, och vad det kan komma att innebära för framtida digitalisering av svensk vård och omsorg.

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Advanced

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Welfare development,
Information security

Föreläsare

Profilbild för Anders Malmros

Anders Malmros Föreläsare

IT-arkitekt
Inera AB

Jobbar med interoperabilitetsarkitektur på Inera. T2, T-Boken, RIV tekniska anvisningar, identitet och åtkomst. Deltar i arbeten kring interoperabilitet, identitet och åtkomst inom SKR-sfären och Myndighetssverige.