Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Effektiva vårdprocesser med nationellt utbud och elektronisk remiss

Effektiva vårdprocesser med nationellt utbud och elektronisk remiss Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 16:00 - 16:30 F5

Föreläsare: Anna Lettse, Patrik Sjöberg, Torbjörn Dahlin

Nationellt utbud tillsammans med elektronisk remiss underlättar möjligheten att hitta möjliga utförare av vårdtjänster i hela landet och kommunicera med dessa på ett patientsäkert och effektivt sätt. Genom att koppla information om väntetider till respektive utförare underlättas möjligheten att hålla vårdgarantins tidsgränser. Inom lösningen finns även möjlighet att kommunicera remissanvisningar från utförare till remittent i samband med remisskrivande. Inera tillhandahåller även möjlighet för att publicera status för remissprocessen till patienten via 1177 vilket kan avlasta vården i och med att patienten själv kan följa upp hanteringen av sin remiss. En förbättrad remisshantering kan bidra till kortare vårdtider, förbättrad kvalitet, ökad patientsäkerhet och stora vinster inom vård och samhälle. 

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Anna Lettse

Anna Lettse Föreläsare

tjänsteansvarig
Inera AB

Tjänsteansvarig för Utbudstjänsten och Katalogtjänst HSA.

Patrik Sjöberg Föreläsare

Systemarkitekt
Inera AB

Profilbild för Torbjörn Dahlin

Torbjörn Dahlin Föreläsare

Informationsarkitekt
MedMod AB

Bakgrund som civilingenjör inom datorteknik med inriktning på datasäkerhetsfrågor. Arbetat med e-hälsofrågor nationellt och regionalt i 20 år, framförallt kring enterprisearkitektur, informationsöverföring och strukturering. Arbetar idag som konsult åt bland annat Inera och Socialstyrelsen.