Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal

Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:20 - 13:40 A5

Föreläsare: Per Arne Holman

Spår: Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS är ett lokalsjukhus inom internmedicin och psykiatri och dessutom en tvärvetenskaplig specialiserad vårdgivare inom beroendebehandling för vissa delar av Oslo. Man tillhandahåller planerad kirurgisk verksamhet för hela Norge. Utöver detta har också sjukhuset särskilda funktioner, som t ex det nationella oralmedicinska kompetenscentrumet "TAKO" och "Lovisenberg Lindring og Livshjelp". Sjukhuset är offentligt finansierat och drivs på ideell basis med diakonala värderingar.

Under 2013 började Lovisenberg leta efter en digital lösning, som kunde bidra till att effektivisera och systematisera deras önskan att nyttja patientrapporterad data, i såväl den enskilda behandlingen som i aggregerad kvalitetsrapportering.

Många registerinitiativ med patientrapporterade data har misslyckats eftersom de ger sjukvårdspersonal merarbete, utan några vinster för kliniken. Stödet minskar när inte rapporteringen bidrar till att lösa de kliniska utmaningarna. Efter grundlig analys kom man fram till att det man behövde var: En automatiserad, digital lösning, som skulle kunna kartlägga patienternas hälsotillstånd och upplevelser, utan att medföra medarbete för sjukvårdspersonalen.

Lösningen som till slut valdes - CheckWare - säkerställer att viktiga frågor ställs till patienterna. Sjukvårdspersonal får bättre översikt över det som är viktigast för patienten i fråga och kan prioritera utifrån den informationen. På ett effektivt sätt systematiseras patienternas utredning, behandling och uppföljning inom psykisk hälsa och beroendeproblematik. Den patientrapporterade data som samlas in i de enskilda behandlingsförloppen används i Lovisenbergs lokala kvalitetsregister, som heter LOVePROM.

Lovisenberg upplever en hög acceptans från patienterna vad gäller att besvara frågeformulär/skattningsskalor och i perioder har svarsfrekvensen varit över 90 %. Patienterna kan svara hemifrån via mobil, surfplatta eller dator. Svaren sammanställs ögonblickligen och automatiskt till en rapport som presenteras för sjukvårdspersonalen inne i journalsystemet. Hur resultaten sammanställs och presenteras är en viktig framgångsfaktor för att sjukvårdspersonalen ska använda systemet och hålla sig uppdaterade i hur det går i de olika behandlingsförloppen.

Enskild sjukvårdspersonal och olika avdelningar kan använda informationen för att reflektera över sin egen praxis, och förbättra behandlingskvaliteten. Data överförs automatiskt till det lokala kvalitetsregistret LOVePROM och används bland annat till att se mönster mellan behandlingslängd, behandlingsintensitet och utfall.

Genom att hitta en lösning som innehåller kliniskt relevanta frågeformulär/skattningsskalor och inte innebär att sjukvårdpersonal behöver lägga tid på datainsamling, har Lovisenberg uppnått att patientrapporterade data idag är en systematisk del av en kliniska vardagen. I förlängningen bidrar detta till kontinuerlig utveckling och ökad behandlingskvalitet för patienterna.Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects

Föreläsare

Profilbild för Per Arne Holman

Per Arne Holman Föreläsare

Analysesjef
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Analysesjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus
Helseøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO)