Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Från vårdens verktyg till patientens bakficka (Hur Journalen gled vården ur händerna och ner i mobilen)

Från vårdens verktyg till patientens bakficka (Hur Journalen gled vården ur händerna och ner i mobilen) Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:20 - 11:50 A5

Moderator: Åsa Cajander
Paneldeltagare: Benny Eklund, Lars-Ingvar Johansson, Leif Lyttkens, Martin Wohlin, Sineva Ribeiro

Spår: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

DOME och INERA presenterar JOURNALEN VIA NÄTET - 10-ÅRSJUBILEUM!

Panel: Från vårdens verktyg till patientens bakficka (Hur Journalen gled vården ur händerna och ner i mobilen)

10-års jubileumssessionen avrundas med en diskussion om framtiden utifrån hur Journalen gled vården ur händerna och ner i mobilen. Från att ha varit uteslutande vårdens verktyg finns ju Journalen i var persons bakficka. Hur kommer det att påverka samarbetet mellan vårdpersonal och patienter? 

I Panelen deltar pionjärerna Leif Lyttkens (till professionen läkare) och Benny Eklund (till professionen IT-strateg), som båda drev utvecklingen i Region Uppsala för 10 år sedan. De får sällskap av Martin Wohlin, läkare, numer medicinskt sakkunnig på Inera, Sineva Ribeiro som länge fört Vårdförbundets talan, samt patientrepresentant Lars-Ingvar Johansson från Regeringens Patientråd, som berättar hur patienterna ser på användningen av Journalen. 

Panelen modereras av professor Åsa Cajander, som vid Uppsala universitet följt utvecklingen över de här 10 åren, dels som projektledare för stora forskningsprojekt kring Journalen, dels som del i styrgruppen av DOME-konsortiet, det 20-tal forskare som spridda över Sveriges lärosäten sedan 2012 oförtrutet belyser införande och användning av Sveriges största eHälsotjänst.


Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Åsa Cajander

Åsa Cajander Moderator

Prof
Uppsala Universitet

Professor vid Uppsala universitet som forskar på eHälsa

Profilbild för Benny Eklund

Benny Eklund Paneldeltagare

Pionjär avseende Journalen via nätet
Styrelsemedlem

Koordinator för EU-projektet Sustains om patienters tillgång till sin journal.
Tidigare IT-direktör Uppsala läns Landsting

Profilbild för Lars-Ingvar Johansson

Lars-Ingvar Johansson Paneldeltagare

Ledamot Patientrådet
Regeringens Patientråd

Profilbild för Leif Lyttkens

Leif Lyttkens Paneldeltagare

Pionjär avseende Journalen via nätet
Privat

Docent läkare med intresse för E-hälsa. Projektledare och ansvarig för upphandling och införande av Cosmic journalsystem i Region Uppsala. En av tre ansvariga för projektet Journalen.

Profilbild för Martin Wohlin

Martin Wohlin Paneldeltagare

Sakkunnig
INERA

Arbetar med utveckling och förvaltning av tjänster och innehåll på 1177.

Profilbild för Sineva Ribeiro

Sineva Ribeiro Paneldeltagare

sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad,
Vårdförbundet