Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur är det med informationssäkerheten i din kommun?

Hur är det med informationssäkerheten i din kommun? Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:15 - 15:00 A4

Föreläsare: Aina Bleikvassli, Elisabeth Lagerkrans, Julia Lindström, Katarina Pihl
Moderatorer: Eva Sahlén, Mille Salomaa Lindström

Spår: Välfärdsteknik

Informationssäkerhet är grundläggande för att skydda den enskildes integritet då verksamheterna använder sig av välfärdsteknik. Det finns flera olika verktyg för att arbeta systematiskt och fortlöpande med att hindra information från att läcka ut, förvanskas eller förstöras i samband med att välfärdsteknik används.

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik, Socialstyrelsen och Övertorneå kommun berättar om arbetet med informationssäkerhet och presenterar några stöd för att informationssäkerhet kan bli en naturlig del av införande och användning av välfärdsteknik

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Aina Bleikvassli

Aina Bleikvassli Föreläsare

Projektledare
Övertorneå kommun

Projektledare för SKR:s modellkommunsprojekt i Övertorneå. Vardagen består av planering, administrering och genomförande av projekt avseende välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorgen där informationssäkerhet fått en given plats.

Elisabeth Lagerkrans Föreläsare

Profilbild för Julia Lindström

Julia Lindström Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Julia Lindström är utredare och arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Julia är projektledare för Socialstyrelsen årliga rapport om E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Profilbild för Katarina Pihl

Katarina Pihl Föreläsare

Projektledare
SKR

Är projektledare på SKRs Kompetenscentrum välfärdsteknik som stöttar landets kommuner i införande av välfärdsteknik. Har en bakgrund som socionom med många års erfarenhet från kommunal, statlig och privat verksamhet. De senaste åren har hon arbetat som ledare för ett IT bolag med leverans av digitala lösningar för vård- och omsorg.

Profilbild för Eva Sahlén

Eva Sahlén Moderator

Samordnare/expert
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samordnar på SKR den treåriga "Överenskommelsen äldre- teknik, kvalitet och effektivitet" mellan regeringen och SKR om att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik.

Profilbild för Mille Salomaa Lindström

Mille Salomaa Lindström Moderator

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen och medlem i myndighetens kluster för digitalisering och välfärdsteknik.