Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Region + nätläkare? Är oväntade samarbeten vägen till kortade vårdköer?

Region + nätläkare? Är oväntade samarbeten vägen till kortade vårdköer? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 16:00 F5

Föreläsare: Daniel Kernell

Vårddebatten handlar ofta om vårdskulden och långa köer till specialistvården. Men vi får inte glömma att även trycket på primärvården ökat och det finns en vårdskuld även i första linjens vård, samtidigt som de flesta regioner har stora rekryteringsutmaningar. För att hantera detta behöver vi använda oss av innovativa arbetssätt och hitta nya samverkansformer. Inte minst mellan offentliga och privata utförare. Digital teknik möjliggör nya sätt att samarbeta kring patientens vårdbehov och möjlighet till nya partnerskap mellan aktörer kan skapa oväntade synergier. 

 

Ett exempel är hur en digital vårdgivare tillfrågades att hjälpa en region med psykologbemanning. På några vårdcentraler i regionen hade köerna ackumulerats och människor med psykisk ohälsa hade väntat upp till ett år i kön på att få träffa psykolog. Samarbetet var lyckosamt och på bara ett par veckor hade samtliga patienter i kön fått hjälp och kommit i behandling. Lyssna till hur denna typ av samarbeten nu formas kring patienten inom primärvården tack vare digitala plattformar och genom nya spännande partnerskap." 

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Daniel Kernell

Daniel Kernell Föreläsare

VD
Doktor24

Daniel Kernell, medgrundare och VD för Doktor24, den digitala vårdgivaren som tillsammans med hälsoteknikbolaget Platform24 ingår i 24Health Group. Daniel har haft ledande positioner både i Sverige och internationellt inom ett flertal Life Science bolag.