Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Journalen 2.0 - Framtida behov och vision ur regionperspektiv

Journalen 2.0 - Framtida behov och vision ur regionperspektiv Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:50 - 11:00 A5

Föreläsare: Sven-Åke Svensson

Spår: Journalen via nätet - 10-årsjubileum

Del 3 av Journalen via nätet - 10-års-jubileum! :: Framtiden är nu!

I framtiden kommer Journalen vara ett mer aktivt stöd för patienter och dess närstående. Visionen är:

- Helhet och sammanhållet ur ett invånarperspektiv
- Fördjupat kunskapsstöd
- Aktivt medskapande
- Proaktivt och sjukdomsförebyggande

Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg Region Jönköping ger sin bild av framtiden


Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Föreläsare

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.