Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Behov av fördjupad kunskap om läkemedel – Region Uppsalas arbete med förbättrad läkemedelslogistik

Behov av fördjupad kunskap om läkemedel – Region Uppsalas arbete med förbättrad läkemedelslogistik Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F1

Föreläsare: Anders Westermark, Celina Sving, Fredrik Ström

Spår: Läkemedel

Att utveckla digitala lösningar förutsätter kunskap om den information som ska hanteras. Detta är speciellt viktigt när det handlar om lösningar som arbetar med läkemedel i vården. Läkemedelsinformatik är omfattande och komplicerat, men hjälp finns att få. 

Föredraget handlar om varför det är viktigt att arbeta med informations- och begreppsmodeller när nya digitala lösningar ska införas. Här beskriver vi hur Region Uppsala har arbetat tillsammans med SKR och läkemedelsdomänen. Läkemedelsdomänen är ett omfattande ramverk fokuserat på läkemedelsinformatik, som innehåller bland annat begrepps-, informations- och arbetsflödesmodeller samt beskrivningar av vilka behov vård och omsorg uttrycker om behov av information om läkemedel.

Målgruppen för föreläsningen är alla som arbetar, upphandlar eller beslutar om informationssystem som på något sätt hanterar läkemedel.

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Advanced

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Anders Westermark

Anders Westermark Föreläsare

Projektledare, specialist i ortopedi
Akademiska sjukhuset (Uppsala University Hospital)

Förutom läkarutbildning och arbete som specialist i ortopedi har jag sysslat med innovation i olika former. Det har resulterat i ett genomfört Clinical Innovation Fellowship samt utveckling av av produkter för frakturfixering vilka nu säljs via eget företag. Sedan slutet av 2016 är jag projektledare på heltid för projektet Säker och effektiv läkemedelskedja (SELK). SELK består av tre etapper: anskaffande av läkemedelsautomater, dosmaskiner för slutenvård och slutligen en lösning för closed loop medication. Arbete sker enligt etablerad kunskap för innovation och behovsdriven utveckling i tätt samarbete med användbarhetsspecialister och informatiker på sjukhuset, Uppsala universitet och SKR.

Profilbild för Celina Sving

Celina Sving Föreläsare

Leg apotekare/it-handläggare/doktorand
Region Uppsala

I ena delen av min tjänst arbetar jag på Elektronisk patientjournal med systemförvaltning med fokus på läkemedel, ofta i roll som projektledare. I andra delen doktorerar jag inom Akademiska sjukhusets projekt Säker och effektiv läkemedelskedja, där fokus för projektet är att ta fram och utvärdera beslutsstöd för säkra läkemedelsordinationer.

Profilbild för Fredrik Ström

Fredrik Ström Föreläsare

VD
Red Curtain AB / KTH

Specialist digitalisering och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård.
Arbetar på SKR med strukturerad vårdinformation läkemedel och läkemedelsdomänen parallellt med en industridoktorandtjänst på Kungliga Tekniska Högskolan där jag fokuserar på informationshantering rörande uppföljning av effekt av läkemedelsbehandlingar på individnivå.