Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för BUP (Barn- och ungdomspsykiatri)  online – tillgängliga insatser för digitalt infödda

BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) online – tillgängliga insatser för digitalt infödda Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 10:50 F5

Föreläsare: Annika Nilsson, Emmy Bertholdsson

Spår: Av kliniker, för kliniker

Föreläsningen kommer att beskriva utmaningar och möjligheter med digitalt tillgängliga insatser, metodik med expertgrupper barn och unga, samverkan och kraftsamling med flertalet aktörer och reflektioner kring vad som krävs för förflyttning av insatser från enbart till patienter till att kunna nå alla invånare, fokus förflyttning från sjukdom till hälsa. Under föreläsningen går projektledarna även igenom kopplingen till olika framgångsfaktorer för att kunna främja innovationsprocesser, med erfarenheter utifrån konkreta exempel i projektets resultat och arbete.

Då barn räknas som digitalt infödda krävs innovationer som är anpassade helt utifrån målgruppens behov och expertis. Samverkan i projektet har skett och sker framöver med flera aktörer för att göra denna förflyttning; kommuner, ideella organisationer, brukarföreningar, teknisk högskola, andra regioner, Innovation Skåne, RISE, Compare mfl.


130 barn har deltagit vid flertalet olika fysiska och digitala workshops. Barnen är från högstadie- och gymnasieskolor i olika delar av Skåne. Även anonyma enkäter har varit del av målgruppsarbetet, vilket har inkluderat att 225 barn har svarat.

Utifrån insikter i detta projekt samt tidigare (HIDI-Hälsofrämjande digitala insatser för digitalt infödda) har BUP Skåne nu tagit fram ett helhetskoncept för att främja psykisk ohälsa. Innovationsprocessen har identifierat flera olika digitala moduler, där några har påbörjats att realiseras. Vilket innebär start av Sveriges första digitala En väg in, BUP-online, samt digitala insatser enligt stegvis vård. BUP-online erbjuder med hälsofrämjande fokus; fakta, självhjälp och nya digitala kontaktvägar.

BUP:s vision är att tillsammans med andra aktörer, skapa de bästa förutsättningar för att tidigt kunna erbjuda förebyggande insatser digitalt. Följ utvecklingen här och ta del av utbudet redan idag Bup - för dig under 18 - Psykiatri Skåne (skane.se)

Språk

Svenska

Ämne

Mental health

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Annika Nilsson

Annika Nilsson Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Skåne

Regional verksamhetsutvecklare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Fokusområde digital tillgänglighet psykisk hälsa och ohälsa för barn, ungdomar och deras närstående.

Profilbild för Emmy Bertholdsson

Emmy Bertholdsson Föreläsare

Innovationsledare
Innovation Skåne AB

Innovationsledare inom området hälsa men inriktning psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetar som projektledare i flertalet projekt kopplat till samhällsutmaningen kring psykisk ohälsa.