Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Stängda gränser - interregprojekt mellan Norge och Sverige i pandemitid

Stängda gränser - interregprojekt mellan Norge och Sverige i pandemitid Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 A4

Föreläsare: Helle Sörensen, Sylvia Mårtensson

Spår: Välfärdsteknik

Interreg-projektet VälTel 2.0 har pågått under hela pandemitiden. Projektet har drivits på distans och vi vill delge er både för och nackdelar med att driva projekt av denna storlek helt på distans. 

Hade det inte varit för pandemin, så hade vi inte kommit såhär långt inom vissa delar av projektet. Men inom andra delar blev det ett hinder.

Vi vill gärna delge er vad vi ser har fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, utifrån ett distansperspektiv. Vi berättar även lite kort om vissa delprojekt som även de formades av behovet hos medborgarna/medarbetarna under pandemin.

Vi kommer göra en snygg målgång, men inte exakt som det var tänkt från början. Kom och lyssna och var med att forma nya arbetssätt för framtiden.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Helle Sörensen

Helle Sörensen Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare/ Projektledare VälTel 2.0
Östersunds kommun

Mitt arbete i Östersunds kommun innefattar primärt utvecklingsarbete inom välfärdsteknologi, digitalisering, nyttorealisering och dokumentation för legitimerad personal. Har bl.a. uppdraget som nätverkskoordinator för Jämtland Härjedalen i SKR's nätverk "Digitalisering inom socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling". Under senaste 2 åren huvudprojektledare för Interreg projektet VälTel 2.0.

Profilbild för Sylvia Mårtensson

Sylvia Mårtensson Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare
Östersunds kommun

Sylvia har arbetar som projekt och utvecklingsledare i Östersunds kommun sedan 2014. Hon har sedan slutet av 90-talet arbetat med digitalisering och verksamhetsutveckling. De senaste åren har hon varit delaktig i Interregprojektet VälTel 2.0 samt hanterat allt från kravinsamling till implementering av ett nytt verksamhetssystem i kommunen.