Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Socialtjänstens verksamhetssystem - ett nationellt utvecklingsarbete

Socialtjänstens verksamhetssystem - ett nationellt utvecklingsarbete Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:30 - 12:00 A4

Föreläsare: Klas Nilsson

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Sedan 2019 har SKR samordnat ett beställarnätverk och en beställargrupp kopplat till socialtjänstens verksamhetssystem, med fokus att stödja kommunerna inför upphandlingar och i dialog med leverantörerna på marknaden. Under 2022 konkretiseras arbetet och tillsammans tar projektet bland annat fram gemensamma baskrav för upphandlingar och enhetliga informationsstrukturer för att lättare integrera tjänster. Arbetet sker utifrån kommunernas behov och målbild, men i nära samarbete med marknadens leverantörer och nationella myndigheter.

Språk

Svenska

Ämne

Social services

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Usability

Föreläsare

Profilbild för Klas Nilsson

Klas Nilsson Föreläsare

Projektledare
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Klas har arbetat i 20 år inom vård och omsorg och med inriktning mot digitalisering på såväl lokal, regional som nationell nivå de senaste 10 åren. Nu driver han projektet Beställarnätverk Socialtjänst på SKR, med syfte att skapa förutsättningarna för mer moderna verksamhetssystem.