Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom

Egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 16:15 - 16:30 F1

Föreläsare: Fredrik Gustafsson

Spår: Egenmonitorering

Kroniska sjukdomar ökar och är en dominerande orsak till minskad livskvalitet för patienten, dödlighet och ökande sjukvårdskostnader för samhället. Patienter med svår kronisk sjukdom kräver återkommande inläggningar och tät kontakt med specialistvården för att få adekvat behandling. Vi har begränsad tillgänglighet till specialistvård i Sverige, vilket skapar ett behov av att leverera avancerad vård till kroniskt sjuka patienter i deras hem. Egenmonitorering för patienter med svår kronisk sjukdom kan stödja samverkan över olika vårdnivåer och göra vården mer jämlik genom ökad tillgänglighet av specialistkunskap oberoende av geografi.

Denna föreläsning handlar om var vi befinner vi oss i arbetet med egenmonitorering av patienter med svår kronisk sjukdom. Vilka lärdomar har vi gjort? Skiljer sig behoven av egenmonitoreringslösning för en svårt sjuk kroniker jämfört med en tjänst anpassad för patienter i en lindrigare fas? Vilka tekniska problem stöter vi på och finns det andra utmaningar som vi behöver lösa?

Språk

Svenska

Ämne

Home Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson FöreläsareUtställare

Head of Digital Healthcare, Sweden
Siemens Healthineers

Driver Siemens Healthineers arbete med att digitalisera svensk sjukvård.