Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Ny gemensam målbild för 1177 Vårdguiden

Ny gemensam målbild för 1177 Vårdguiden Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F1

Föreläsare: Anna Strömblad, Lisbeth Löpare Johansson, Sofie Zetterström

Spår: Nära vård

Konceptet 1177 Vårdguiden har utvecklats under mer än 20 år, och är ett av Sveriges starkaste varumärken. Över nio miljoner människor har ett konto på 1177.se, och webbplatsen har mellan 15 och 25 miljoner besök per månad. Under många år har 1177 Vårdguiden utgjorts av de gemensamma, digitala tjänster som förvaltas av Inera, på uppdrag av regionerna. Men under de senaste åren har regionerna utvecklat eller upphandlat egna digitala tjänster och appar, som också använder varumärket 1177 Vårdguiden. Under 2022 har flera kommuner startat pilotverksamheter, där man prövar att använda ärendehantering och formulärtjänst i inloggat läge på 1177.se, i syfte att utvärdera nyttan för invånare och medarbetare. Om piloterna faller väl ut kan ett breddinförande i kommunerna bli aktuellt under kommande år. Den här utvecklingen innebär att en stor mängd aktörer kommer att delta i arbetet att utveckla och förvalta konceptet 1177 Vårdguiden. Det innebär stora möjligheter i ett utökat erbjudande till invånarna och samverkansmöjligheter mellan vårdgivare. Men för att inte tappa det höga förtroende som 1177 Vårdguiden har är det viktigt att utvecklingen bygger på en gemensam överenskommelse kring vad 1177 Vårdguiden står för, vilken typ av verksamhet som kan ingå i konceptet och vilka krav som ställs på aktörer som använder varumärket. Ett förslag till ny målbild för 1177 Vårdguiden har därför utarbetats av en arbetsgrupp, bestående av representanter för regioner, kommuner, SKR och Inera. Målbilden definierar vilka löften och förmågor som regioner och kommuner ska ge via 1177 Vårdguiden, vilka värden och effekter som ska styra verksamheten och vilka nyttor som konceptet ska stödja. Kopplat till målbilden finns också villkor och principer för användning av varumärket, som exempelvis krav på informationssäkerhet och konkurrensneutralitet. Målbilden, och dess bilagor, kommer att förankras och beslutas av varje region under 2022.Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Anna Strömblad

Anna Strömblad Föreläsare

Kommunikationsdirektör
Region Skåne

Kommunikationsdirektör i Region Skåne

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Föreläsare

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Föreläsare

Affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera, där hon har arbetat i olika roller sedan starten på bolaget 1999. Sofie har varit en av de drivande i införandet av 1177 Vårdguiden i Sverige, och har också varit engagerad i utvecklingen av patienters möjlighet att få ta del av sin egen journal.