Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Planeringsverktyg för fast läkarkontakt

Planeringsverktyg för fast läkarkontakt Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:30 - 15:00 A5

Föreläsare: Maria Hilberth, Åke Åkesson

Spår: Nära vård

Fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård. 

För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort.

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö 

Maria Hilbert berättar om Socialstyrelsens stödmaterial om fast läkarkontakt som kan användas av verksamheter som ska utveckla arbetssättet. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialen kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter. Åke Åkesson från Borgholms vårdcentral berättar hur de har använt materialen i sin verksamhet.

Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och vårdpersonal i primärvårdenSpråk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Maria Hilberth

Maria Hilberth Föreläsare

Enhetschef
Socialstyrelsen

Arbetar som enhetschef på Socialstyrelsen på avdelningen för Kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Före det var jag samordnare för omställningen till nära vård i Region Kalmar län i samverkan med länets kommuner. Tidigare lång erfarenhet både av att vara verksamhetschef (Region Kalmar län) samt kliniskt verksam sjukgymnast (Region Värmland) både inom primärvård och specialiserad vård på sjukhus.

Åke Åkesson Föreläsare

Verksamhetschef
Borgholms Hälsocentral