Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Att lyckas med egenmonitorering – kräver mer än att köpa prylar

Att lyckas med egenmonitorering – kräver mer än att köpa prylar Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 11:00 F2

Föreläsare: Claes-Göran Östenson, Lars Gustafsson

Spår: Egenmonitorering

En implementeringsstudie om egenmonitorering för diabetespatienter är genomförd på två vårdcentraler inom Region Stockholm under 2020-2021. Forskningen i projektet har skett vid institutionen för molekylär medicin & kirurgi och med hjälp av Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet

De övergripande frågorna som pilotprojektet ville besvara var hur en egenmonitoreringslösning kan införas i en vårdverksamhet, vilka förändringar av arbetssätt och organisation som kan underlätta införandet, och vilken finansiering som behövs och vilka effekter egenmonitoreringen får på den utförda vården.

Projektet visar på betydande utmaningar att införa egenmonitorering i primärvårdens befintliga struktur och styrning. Trots utmaningarna har flera positiva erfarenheter framkommit genom projektet, både avseende medicinskt utfall och arbetssättet egenmonitorering.

Vi som har genomfört projektet har erfarenhet från fler liknande initiativ och kan se att både vinsterna och utmaningarna är universella samtidigt som det fortsatt pågår och startas nya liknande pilotprojekt.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Claes-Göran Östenson

Claes-Göran Östenson Föreläsare

senior professor
Karolinska Institutet

Östenson har bl.a. deltagit som sakkunnig i projektgruppen för riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen, medlem av vetenskapliga rådet, Läkemedelsverket, Uppsala. Östenson är också medlem av styrelsen för Diabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet, och är också huvudansvarig genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att kvalitetsgranska vården vid samtliga svenska diabetesmottagningar.

Östenson har publicerat mer än 360 vetenskapliga skrifter, främst inom området experimentell och klinisk diabetesforskning, samt handlett mer än 25 doktorander till medicine doktorsexamen

Profilbild för Lars Gustafsson

Lars Gustafsson FöreläsareUtställare

Konsult
CGI Sverige AB

Lars har varit konsult inom verksamhet och IT i drygt 30 år. Under de senaste 10 åren har Lars i huvudsak arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn, både inom primärvård och specialistvård. En stor del av detta har varit inom primärvården med fokus på typ2 diabetes. Lars har även arbetat datadrivet med lösningar för produktionsstyrning inom tandvård och sjukhusvård.