Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board, 2.0,

IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board, 2.0, Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:15 - 12:00 A2

Föreläsare: Leif Sundberg, Ulla Tang

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en anmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Fötterna hos personer med diabetes glöms bort och mer än 140 000 personer har inte fått sina fötter undersökta och riskerar att få fotsår enligt Nationella Diabetesregistret. Alla personer med diabetes ska erbjudas en årlig fotundersökning och behandling. 

I Sverige har 500 000 personer diabetes och 19–34 % av dem kommer någon gång under livet att drabbas av svårläkta fotsår. Fem procent lever idag med fotsår (ca 25 000 personer) vilket medför en sämre livskvalitet, dränerar regionernas ekonomi och tär på våra ändliga resurser. Endast 18 % av Sveriges 312 kommuner och stadsdelar en enkel fotundersökning vid sina boenden med syfte att förebygga allvarliga fotproblem vid diabetes. Detta enligt Socialstyrelsen i Öppna jämförelser 2020 – Kommunal hälso- och sjukvård. Fötterna hos våra äldre glöms bort. Att inte få sina fötter undersökta gör att tidiga tecken på skador inte uppmärksammas. Prevention behövs. Prevention ger bättre fothälsa, rörlighet, livskvalitet och bidrar till ökad egenvårdsförmåga och självständighet.

I föreläsningen får du lära mer om innovationsprojektet IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board. Resan startade för ett decennium med framtagning av en digital tjänst, D-Foot (en vårdapp att använda inom Ortopedteknisk verksamhet) och MyFoot (en patientapp) som hjälp för strukturerad fotundersökning. I dessa appar ges behandlingsrekommendationer och egenvårdsråd ges i e-tjänsterna. Det finns nu ett stort behov att testa en digital tjänst att använda inom primärvården vid den årliga fotundersökningen. 

I IT-TÅget:

  • Ges förslag på en digital tjänst för att underlätta den årliga fotundersökningen att testas inom primärvården baserad...
  • på en kartläggning av förväntningar på framtidens fotprocess av patienter och vårdpersonal
  • ges förslag på en digital tjänst att använda inom primärvården
  • granskar vi kritiskt innovationsprocessen i en tid när VGR jobbar med Millennium
  • utforskas diabetessjukvårdens förmågor och förutsättningar att förändra arbets- och förhållningssätt

Välkommen att lyssna på IT-Tågets innovationsresa och se hur fötterna bättre kan tas omhand med digitala hjälpmedel.  

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Leif Sundberg

Leif Sundberg Föreläsare

Ordförande
Göteborgs Diabetesförening

Ordförande Göteborgs Diabetesförening. Ingår sedan flera år i olika fotprojekt för få till stånd en bättre vård av fötter för personer med diabetes

Profilbild för Ulla Tang

Ulla Tang Föreläsare

Överortopedingenjör
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhset

Innovatör för hållbar hälso-och sjukvård inriktning bättre vård av fötter vid diabetes med hjälp av digital eHälsotjänster.