Huvudbild för Vitalis 2022

Omställning mot Nära vård - Verktyg för värderealisering Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:40 - 13:55 Open Stage

Spår: Open Stage

En god och nära vård är både fysisk och digital 
Vi på CGM har de digitala verktyg som krävs för att hjälpa regioner och kommuner att ställa om mot en nära vård”. Utgångspunkten i arbetet är alltid vårdprocessen där vi fokuserar på patientsäkerhet, effektivitet och kontinuerlig utveckling. För oss är samverkan nyckelordet - tekniken är bara ett verktyg av flera. 

 Vår avancerade digitala plattform, CGM Health Plattform, gör det möjligt för vårdverksamheten att förflytta vårdprocesser till patientens hem. Samtidigt som nya vårdformer möjliggörs och tryggheten för patienten ökar, minskar kostnaderna för vård och omsorg. 

Patrik Storm, Business Development Manager, CompuGroup Medical Sweden  

 

Arrangör: CGM 

Aktiviteten är öppen för alla (inget konferenskort krävs).  

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only