Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Säker digital kommunikation - vad behöver din organisation för att få fart på införandet?

Säker digital kommunikation - vad behöver din organisation för att få fart på införandet? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 15:00 A7

Talare: Annika Liljegren, Oskar Spanne
Moderatorer: Caroline Hagberg, Malin Domeij
Paneldeltagare: Frank Grundin, Fredrik Edholm, Hans Ahlqvist, Jonas Frantzich Olsson, Lisa Knutsson Fröjd, Marco de Luca, Tore Johnsson, Åsa Holmlund

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Från 1 mars 2021 kan kommuner, regioner och statliga myndigheter ansluta till Säker digital kommunikation, SDK, hos Inera. För att skapa så stor gemensam nytta som möjligt för offentliga sektor är det dags att komma igång med införandet.  

Att ansluta till SDK innebär ett arbete med verksamhetens arbetssätt, informationssäkerhet  och teknik. Beroende på vägval och förutsättningar kan resan se olika ut för olika organisationer. 

 

Denna workshop syftar till att underlätta att få fart i sitt SDK-arbete. Ineras tjänsteförvaltning, införandeprojekt och representanter från tidigare pilotorganisationer finns på plats för att dela med sig och besvara frågor från deltagarna. Det blir en interaktiv workshop med fokus på att besvara de frågor du har med dig och innehållet anpassas utifrån det.  

 

Exempel på frågeställningar som du skulle kunna få svar på:  

 • Vad är den största vinsten med att införa SDK?  
 • Vilka verksamhetsområden ska vi börja med?   
 • Hur löser vi tekniken? 
 • Vad behöver vi tänka på inom informationssäkerhet?  
 • Hur gör andra?  
 • Hur kan jag som leverantör erbjuda tjänster?  

 

Målgrupp: 

 • Beslutsfattare och lokala projektledare eller motsvarande hos kommuner, regioner, myndigheter


Upplägg:   

 • Introduktion till SDK
 • Erfarenhet från piloter som varit SDK-pionjärer
 • Paneldiskussion - utifrån deltagarnas frågor,
 • Avslut – vad händer nu nationellt, lokalt, gemensamt

 

Panelgrupp: 

Deltagare från införandeprojektet för SDK och tjänsteförvaltningen för SDK samt ett antal representanter från pilotorganisationer finns på plats för att diskutera och besvara frågor under paneldiskussionen. 

Diskussionen modereras av Caroline Hagberg och Malin Domeij från Inera. 

Språk

Svenska

Ämne

Technology

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Benefits/effects

Föreläsare

Profilbild för Annika Liljegren

Annika Liljegren Talare

Tjänsteansvarig SDK
Inera AB

Från 1 mars 2022 är jag tjänsteansvarig för Säker digital kommunikation på Inera.
Sedan tidigare är jag barnsjuksköterska och kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på en barnläkarmottagning i Stockholm.

Profilbild för Oskar Spanne

Oskar Spanne Talare

Projektledare
Inera AB /Knowit

Projektledare för Ineras införandeprojekt för SDK (Säker digital kommunikation). Konsult på Knowit inom digitalisering av hälsa, vård och omsorg.

Profilbild för Caroline Hagberg

Caroline Hagberg Moderator

Affärsområdeschef
Inera AB

Caroline Hagberg är affärsområdeschef för Verksamhetstjänster på Inera. Över 20 års erfarenhet att driva förändringsledning, organisk tillväxt, automatisering och digitalisering.

Profilbild för Malin Domeij

Malin Domeij Moderator

Projektledare
Inera AB

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter. Inom e-hälsoområdet har Malin bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus legat på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.

Profilbild för Frank Grundin

Frank Grundin Paneldeltagare

Systemspecialist
Nordic Medtest AB (Inera)

Har de senaste åren arbetat i projektet Säker digital kommunikation med huvudsakligt fokus på test och anslutningsprocess.

Profilbild för Fredrik Edholm

Fredrik Edholm Paneldeltagare

Digitaliseringsstrateg
Skövde kommun

Fredrik Edholm har erfarenhet från många år som ledare med fokus på digitalisering, verksamhetsutveckling och samverkan.

Profilbild för Hans Ahlqvist

Hans Ahlqvist Paneldeltagare

Sektionschef
Arbetsförmedlingen

Hans Ahlqvist är chef för området Informationssamverkan på Arbetsförmedlingen. Inom området ansvarar Hans för Arbetsförmedlingens externa informationsutbyten med andra myndigheter och offentliga aktörer. Hans har lång erfarenhet att styra, arbeta med och driva stora samverkansprojekt och uppdrag som spänner över såväl offentlig som privat sektor.

Profilbild för Jonas Frantzich Olsson

Jonas Frantzich Olsson Paneldeltagare

Objektsledare verksamhetssystem
Lunds kommun

Profilbild för Lisa Knutsson Fröjd

Lisa Knutsson Fröjd Paneldeltagare

CISO
Region Gävleborg

Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud i Region Gävleborg.

Profilbild för Marco de Luca

Marco de Luca Paneldeltagare

Lösningsarkitekt
Inera AB

n/a

Profilbild för Tore Johnsson

Tore Johnsson Paneldeltagare

Regional digitaliseringskoordinator
Västra Götalandsregionen

Arbetar med samhällets digitalisering precis som uppdraget som regional digitaliseringskoordinator föreskriver. D v s även näringslivsperspektivet skall ingå i utvecklingsarbetet. Men ofta möte detta uppdrag och offentlig sektor i grundläggande förutsättningar för digitalisering.

Profilbild för Åsa Holmlund

Åsa Holmlund Paneldeltagare

Funktionsledare
Västra Götalandsregionen

Arbetar på koncernstab digitalisering med uppdrag att driva och skapa förutsättningar för digitalisering inom digital arbetsplats och kommunikation i Västra Götalandsregionen.