Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Vägen till upphandlad partner och hemmonitoreringslösning för att skapa en hållbar och stabil vårdform.

Vägen till upphandlad partner och hemmonitoreringslösning för att skapa en hållbar och stabil vårdform. Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:00 - 11:30 Ekosystem

Föreläsare: Erik Reinicke

Region Östergötland har som ambition att bedriva hemmonitorering för multisjuka äldre med kroniska sjukdomar. Målbilden är att vårdformen ska implementeras och att den ska ta hand om 5000-10000 patienter. För att göra detta har projektet "Ekosystem för e-Hälsa" skapats med stöd ifrån Vinnova. För att kunna hemmonitorera behövs en teknisk hemmonitoreringslösning. Detta har regionen upphandlat på ett innovationsvänligt sätt genom förhandlat förfarande. Syftet med metoden var att få starta dialogen med företagen så tidigt som möjligt inom ramen för upphandlingen. Regionen visste genom marknadsundersökningar vilken mognadsgrad teknikenen hade. För att möta det behov som tagits fram av regionens medarbetare och patienter krävdes det utveckling. Därför var valet av leverantör som partner och dess produkt lika viktiga. Upphandlingsprocessens alla steg kommer belysas och de lärdomar som regionen har dragit kommer lyftas fram.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Erik Reinicke

Erik Reinicke Föreläsare

Region Östergötland

Erik Reinicke är sjuksköterska i grunden och har huvudsakligen arbetat som chef och ledare inom vårdverksamhet och IT. Nu leder Erik ”Ekosystem för e-Hälsa”, ett projekt inom Innovationsmotorerna. Projektets mål är att skapa ” En hälso- och sjukvård som med hjälp av modern teknologi skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar i många fall kan vårdas eller vårda sig själva i hemmet, med samma medicinska säkerhet som om de var på sjukhus.” Rent konkret handlar det om att implementera en vårdform med hemmonitorering för 5-10000 patienter i Region Östergötland.